ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Wydania archiwalne | Index of volumes

Numer bieżący i wydania wcześniejsze | Current and past volumes

Polska Bibliografia Naukowa

Rocznik Lubuski w PBN | Lubuski Yearbook in PBN