ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Wydawca

Do roku 2015 wydawcą „Rocznika Lubuskiego” było Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Od 2016 roku czasopismo jest współwydawane przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe i Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ul. prof. Zygmunta Szafrana 2, 65-246 Zielona Góra
tel.: 68 3282422
email: ltn@uz.zgora.pl
www: www.ltn.uz.zgora.pl

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Uniwersytetu Zielonogórskiego

al. Wojska Polskiego 69, pokój 126
65-762 Zielona Góra
tel.: +48 68 3283236
email: sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www: www.wpps.uz.zgora.pl