ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Wydane tomy

TOM 48 (2022) Zawartość

 • Część 1: Młodzież wobec zmian społecznych w świecie globalnych ryzyk, pod redakcją Doroty Szaban, Beaty Trzop
 • Część 2: Problemy i wyzwania współczesnej edukacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, pod redakcją Mirosława Kowalskiego, Andrzeja Zyga

TOM 47 (2021) Zawartość

 • Część 1: Szkoła w kontradyktorycznościach. Kontradyktoryczności w szkole, pod redakcją  Ewy Bochno, Iwonay Kopaczyńskiej
 • Część 2:  Społeczne i kulturowe uwarunkowania e-sportu, pod redakcją Justyny Nyćkowiak, Tomasza Kołodzieja i Michała Jasnego

TOM 46 (2020) Zawartość

 • Część 1: Edukacja jako przestrzeń zmian, pod redakcją Jarosława Bąbki, Krzysztofa Zajdla
 • Część 2: Zmiana społeczna i jej implikacje, pod redakcją Beaty Marii Nowak, Emilii Paprzyckiej, Ewy Narkiewicz-Niedbalec

TOM 45 (2019) Zawartość

 • Część 1: Nowy wymiar kapitału społecznego: twórczość, kreatywność i innowacje. Uwarunkowania rozwojowe i kulturowe, pod redakcją Marzanny Farnickiej
 • Część 2: Rewitalizacja społeczna. Systemowe i mentalne uwarunkowania, pod redakcją Jerzego Leszkowicz-Baczyńskiego

TOM 44 (2018) Zawartość

 • Część 1: Życie jako projekt. Miejsce i rola młodzieży w świecie dorosłych, pod redakcją Marii Zielińskiej
 • Część 2: Parametryzacja nauki – między wolnością a zniewoleniem. Perspektywa nauk społecznych i humanistycznych, pod redakcją Mirosława Kowalskiego, Ewy Kowalskiej
 • Część 2a: Wskaźniki zdrowia w ontogenezie człowieka. Implikacje praktyczne w medycynie, antropologii i wychowaniu fizycznym , pod redakcją Ryszarda Asienkiewicza, Józefa Tatarczuka

TOM 43 (2017) Zawartość

 • Część 1: Nauczyciel w cyberkulturze. Między schematem a kreatywnością, pod redakcją Marzenny Magdy-Adamowicz, Ewy Pasterniak-Kobyłeckiej
 • Część 2: Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata, pod redakcją Joanny Frątczak-Müller, Anny Mielczarek-Żejmo

TOM 42 (2016) Zawartość

 • Część 1: Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna, pod redakcją Emilii Paprzyckiej, Edyty Mianowskiej
 • Część 2: Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka, pod redakcją Romana Sapeńko, Romana Czeremskiego
 • Część 2a: Good connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences, pod redakcją Doroty Bazuń, Mariusza Kwiatkowskiego

TOM 41 (2015) Zawartość

 • Część 1: Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji, pod redakcją Marcina Szumigraja, Ewy Trębińskiej-Szumigraj, Darii Zielińskiej-Pękał
 • Część 2: Polskie szkolnictwo wyższe – stan i perspektywy, pod redakcją Mirosława Kowalskiego, Ewy Kowalskiej

TOM 40 (2014) Zawartość

 • Część 1: Uwarunkowania zachowań ryzykownych, pod redakcją Marzanny Farnickiej, Zbigniewa Izdebskiego i Krzysztofa Wąża
 • Część 2: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, pod redakcją Ryszarda Asienkiewicza, Józefa Tatarczuka
 • Część 2a: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą, pod redakcją Marii Zielińskiej

TOM 39 (2013) Zawartość

 • Część 1: Nowe tendencje w badaniach społecznych, pod redakcją Doroty Bazuń, Mariusza Kwiatkowskiego
 • Część 2: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych, pod redakcją Zdzisława Wołka

TOM 38 (2012) Zawartość

 • Część 1: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza-stan obecny-perspektywy, pod redakcją Bernadetty Nitschke
 • Część 2: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki, pod redakcją Bogdana Idzikowskiego, Mirosława Kowalskiego

TOM 37 (2011) Zawartość

 • Część 1: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI w., pod redakcją Mirosław Chałubiński, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
 • Część 2: Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych, pod redakcją Krystyny Szafraniec, Marii Zielińskiej

TOM 36 (2010) Zawartość

 • Część 1: Dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia, pod redakcją Grażyny Miłkowskiej
 • Część 2: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji, pod redakcją Joanny Frątczak-Müller, Anny Mielczarek-Żejmo i Lecha Szczegóły

TOM 35 (2009) Zawartość

 • Część 1: Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach, pod redakcją Bogumiły Burdy, Małgorzaty Szymczak
 • Część 2: Współczesna wizja miasta w teorii i praktyce społecznej, pod redakcją Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Justyny Nyćkowiak

TOM 34 (2008) Zawartość

 • Część 1: Marginalizacja i elitarność w edukacji, pod redakcją Ewy Narkiewicz-Niedbalec
 • Część 2: Recepcja światowej Socjologii w Polsce, pod redakcją Mirosława Chałubińskiego, Jarosława Kiliasa, Kazimierza Koraba, Włodzimierza Wincławskiego

TOM 33 (2007) Zawartość

 • Część 1: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej, pod redakcją Zdzisława Wołka
 • Część 2: Przegląd życia społeczno-politycznego w województwie lubuskim z dorobku zielonogórskiego środowiska politologicznego, pod redakcją Bernadetty Nitschke

TOM 32 (2006) Zawartość

 • Część 1: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, pod redakcją Wojciecha Eckerta
 • Część 2: Seksualność człowieka obszary zainteresowań teoretyków i praktyków, pod redakcją Zbigniewa Izdebskiego

TOM 31 (2005) Zawartość

 • Część 1: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na środkowym Nadodrzu, pod redakcją Andrzeja Toczewskiego
 • Część 2: Pogranicze lubusko-brandenburskie po II wojnie światowej, pod redakcją Czesława Osękowskiego i Roberta Skobelskiego

TOM 30 (2004) Zawartość

 • Część 1: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, pod redakcją Bohdana Halczaka i Bogumiły Burdy
 • Część 2: Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej, pod redakcją Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej

TOM 29 (2003) Zawartość

 • Część 1: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, pod redakcją Mariusza Kwiatkowskiego
 • Część 2: Dziecko codzienności szkolnej, pod redakcją Krystyny Ferenz

TOM 28 (2002) Zawartość

 • Część 1: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, pod redakcją Tomasza Jaworskiego
 • Część 2: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładu, pod redakcją Bogdana Idzikowskiego, Edyty Mianowskiej

TOM 27 (2001) Zawartość

 • Część 1: Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.), pod redakcją Wojciecha Strzyżewskiego
 • Część 2: Przemiany ludnościowe na pograniczu lubuskim, pod redakcją Tomasza Jaworskiego

TOM 26 (2000) Zawartość

 • Część 1: Z badań nad kulturą ludową województwa lubuskiego, pod redakcją Barbary Kołodziejskiej
 • Część 2: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII wiek), pod redakcją Kazimierza Bartkiewicza

TOM 25 (1999) Zawartość

 • Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, pod redakcją Mariana Eckerta

TOM 24 (1998) Zawartość

 • Część 1: Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, pod redakcją Tadeusza Malinowskiego
 • Część 2: Zielona góra – Instytucje kultury i ich społeczne kręgi, pod redakcją Edwarda Hajduka, Ewy Narkiewicz-Niedbalec

TOM 23 (1997) Zawartość

 • Część 1: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim (XVI-XVIII w.), pod redakcją Kazimierza Bartkiewicza
 • Część 2: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, pod redakcją Edwarda Homy

TOM 22 (1996) Zawartość

 • Część 1: Wojny napoleońskie nad ziemiach nadodrzanskich i ościennych, pod redakcją Kazimierza Bartkiewicza
 • Część 2: Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa, pod redakcją Edwarda Hajduka, Bogdana Idzikowskiego

TOM 21 (1995) Zawartość

 • Społeczne postawy młodzieży miast przygranicznych, pod redakcją Edwarda Hajduka

TOM 20 (1994) Zawartość

 • Wydanie specjalne: Lubuskie Towarzystwo Naukowe 1964-1994. Informacje, refleksje, zamierzenia, pod redakcją Kazimierza Bartkiewicza

TOM 19 (1994) Zawartość

 • Ziemie Zachodnie w okresie i zasięgu Powstania Kościuszkowskiego, pod redakcją Kazimierza Bartkiewicza

TOM 18 (1993) Zawartość

 • Polacy – Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, pod redakcją Kazimierza Bartkiewicza

TOM 17 (1992) Zawartość

 • Zjednoczone Niemcy. Region Zachodni. Nowa Polska, pod redakcją Kazimierza Bartkiewicza

TOM 16 (1992) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Hieronima Szczegóły

TOM 15 (1989) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Hieronima Szczegóły

TOM 14 (1986) Zawartość

 • Reformacja na polskich Ziemiach Zachodnich w 500-lecie urodzin Marcina Lutra,pod redakcją Hieronima Szczegóły

TOM 13 (1984) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Hieronima Szczegóły

TOM 12 (1983) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Hieronima Szczegóły

TOM 11 (1981) Zawartość

 • Część 1: Rocznik Lubuski poświęcony Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze, pod redakcją Jana Wąsickiego
 • Część 2: Rocznik Lubuski poświęcony Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze, pod redakcją Jana Wąsickiego

TOM 10 (1978) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Jana Wąsickiego

TOM 9 (1975) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Jana Wąsickiego

TOM 8 (1973) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Jana Wąsickiego

TOM 7 (1971) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Jana Wąsickiego

TOM 6 (1969) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Jana Wąsickiego

TOM 5 (1968) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Zdzisława Grota

TOM 4 (1966) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Wiesława Sautera

TOM 3 (1962) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Wiesława Sautera

TOM 2 (1960) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Wiesława Sautera

TOM 1 (1959) Zawartość

 • Rocznik Lubuski, pod redakcją Wiesława Sautera