ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 48 (2022)

CZĘŚĆ 1 I ISSUE 1

Młodzież wobec zmian społecznych w świecie globalnych ryzyk |  Young people and social change in a world of global risks
Redakcja naukowa | Scientific editing: Dorota Szaban, Beata Trzop
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 I ISSUE 2
Problemy i wyzwania współczesnej edukacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej |
Redakcja naukowa | Scientific editing: Mirosław Kowalski, Andrzej Zygadło
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

TOM 48/1


TOM 47/2