ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 46 (2020)

CZĘŚĆ 1 I ISSUE 1
Edukacja jako przestrzeń zmian | Education as a space for change
Redakcja naukowa | Scientific editing: Jarosław Bąbka, Krzysztof Zajdel
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 I ISSUE 2
Zmiana społeczna i jej implikacje | Social change and its implications
Redakcja naukowa | Scientific editing: Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)


TOM 46/1


TOM 46/2