ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 45 (2019)

CZĘŚĆ 1 I ISSUE 1
Nowy wymiar kapitału społecznego: twórczość, kreatywność i innowacje. Uwarunkowania rozwojowe i kulturowe | A new dimension of social capital: output, creativity and innovations. Development and cultural factors
Redakcja naukowa | Scientific editing: Marzanna Farnicka
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 I ISSUE 2
Rewitalizacja społeczna. Systemowe i mentalne uwarunkowania | Social revitalization. Systemic and mental factors
Redakcja naukowa | Scientific editing: Jerzy Leszkowicz-Baczyński
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)


TOM 45/1


TOM 45/2