ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 43 (2017)

CZĘŚĆ 1 I ISSUE 1
Nauczyciel w cyberkulturze. Między schematem a kreatywnością | Teacher in cyberculture. Between schematics and creativity
redakcja naukowa: Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 I ISSUE 2
Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata | What connects us? Social sciences towards a divided world
redakcja naukowa: Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)


TOM 43/1

 • Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ, Ewa PASTERNIAK-KOBYŁECKA
  Wstęp Pobierz | Download (PDF)
 • Mirosław KOWALSKI
  Myśli o edukacji z perspektywy ideologii (edukacyjnych?) jako wartościowych społeczno-politycznych analiz i refleksji Pobierz | Download (PDF)
 • Ewa KOWALSKA
  Pozycjonowanie jako kategoria analizy nauczycielskich narracji autobiograficznych Pobierz | Download (PDF)
 • Ewa PASTERNIAK-KOBYŁECKA
  Late modernity teachers faced with the choice of values. Dilemmas and challenges Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka OLCZAK
  Współczesny nauczyciel – wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania Pobierz | Download (PDF)
 • Krystyna DURAJ-NOWAKOWA
  Pedeutologia systemologiczna od schematu do kreatywności w pedagogice Pobierz | Download (PDF)
 • Wanda MARIA DRÓŻKA
  Wyobrażenia i oczekiwania nauczycieli wobec przyszłości Pobierz | Download (PDF)
 • Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ
  From schemes to the teacher’s pedagogical creativity in cyberculture Pobierz | Download (PDF)
 • Małgorzata KABAT
  Stałość i zmienność warsztatu pracy nauczyciela Pobierz | Download (PDF)
 • Jolanta SZEMPRUCH
  Współczesny nauczyciel w przestrzeni technologii informacyjnych Pobierz | Download (PDF)
 • Bogusława Dorota GOŁĘBNIAK, Katarzyna OSTOJA-SOLECKA
  Kompetencje nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Z badań etno-pedagogicznych Pobierz | Download (PDF)
 • Anna SAJDAK
  Aktywizowanie uczniów w poszerzonym środowisku uczenia się – możliwości wykorzystania forum dyskusyjnego Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna M. ŁUKASIK, Roman SOLECKI
  Aktywność młodzieży w internecie a relacje z rodzicami. Wskazania dla nauczycieli do pedagogizacji rodziców Pobierz | Download (PDF)
 • Lidia KATARYŃCZUK-MANIA
  Medialny warsztat nauczyciela muzyki Pobierz | Download (PDF)
 • Ondřej ŠIMIK
  The use of social networking website containing visual materials in education Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna MADALIŃSKA-MICHALAK
  Przywództwo dyrektora szkoły a zmiana i uczenie się nauczycieli we wspólnotach praktyków Pobierz | Download (PDF)
 • Krystyna ŻUCHELKOWSKA
  Praktyki pedagogiczne i ich rola w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych u kandydatów do zawodu nauczycielskiego Pobierz | Download (PDF)
 • Agata POPŁAWSKA, Tatiana ANISKEVICH
  Wyzwania cyberprzestrzeni a wybrane kompetencje nauczycieli i uczniów Pobierz | Download (PDF)
 • Iwona KOPACZYŃSKA
  E-textbooks and new technologies. Opportunities and openings for a reflective teacher Pobierz | Download (PDF)
 • Mirosława NYCZAJ-DRĄG
  Oczekiwania rodziców z klasy średniej wobec szkoły i nauczyciela Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka ŁACHOWSKA
  Nazewnictwo terenowe związane z motywami krajobrazowymi we wsiach wschodniej części dolnych Łużyc Pobierz | Download (PDF)
 • Klaudia ŻERNIK
  Pisarstwo naukowe, czyli jak racjonalnie posługiwać się słowem pisanym. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej pt. „Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką” Pobierz | Download (PDF)


TOM 43/2

 • Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo
  Wstęp Pobierz | Download (PDF)
 • Stanisław MAZUR
  Ewolucja sfery publicznej i mechanizmów zarządzania publicznego w kontekście wytwarzania „wiedzy uwspólnionej” Pobierz | Download (PDF)
 • Kaja GADOWSKA
  Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle wartości konstytucyjnych Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna FRĄTCZAK–MÜLLER
  Łączą nas wspólne cele. Analiza zasad uspołecznienia procesów programowania strategicznego gmin i powiatów Pobierz | Download (PDF)
 • Jarosław FLIS, Dariusz STOLICKI
  Powszechność i partykularyzm – przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014 Pobierz | Download (PDF)
 • Jarosław HERMASZEWSKI, Mariusz KWIATKOWSKI
  Fenomen masowej mobilizacji lokalnej. Przypadek budżetu obywatelskiego w gminie Sława Pobierz | Download (PDF)
 • Anna MIELCZAREK-ŻEJMO
  Współdecydowanie w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bobr Pobierz | Download (PDF)
 • Dorota BAZUŃ
  Rewitalizacja jako obszar współpracy międzysektorowej Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr NIEPOROWSKI
  Istota raportowania społecznego. Budowanie wartości czy instytucjonalny przymus? Pobierz | Download (PDF)
 • Alexandra GHEONDEA-ELADI
  What connects us in shared decision-making in health Pobierz | Download (PDF)
 • Viktor SAPRYKA, Olga ZVYERYEVA
  Values across the border: axiological content of changing identities in the Russian-Ukrainian Borderlands Pobierz | Download (PDF)
 • Anna KUZIO
  The influence of training on detecting lying in language: a case study of native speakers of polish using english as a learned language Pobierz | Download (PDF)
 • Nina LEŚNIAK-NIEDBALEC
  Prawna definicja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Pobierz | Download (PDF)