•  
 • null
 • ISSN 0485-3083

Tom 43 (2017)

CZĘŚĆ 1
Nauczyciel w cyberkulturze. Między schematem a kreatywnością
redakcja naukowa: Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Pobierz cały numer (PDF)
Pobierz artykuły (PDF)

CZĘŚĆ 2
Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata
redakcja naukowa: Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo
Pobierz cały numer (PDF)
Pobierz artykuły (PDF)


TOM 43/1

 • Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ, Ewa PASTERNIAK-KOBYŁECKA
  Wstęp Pobierz PDF
 • Mirosław KOWALSKI
  Myśli o edukacji z perspektywy ideologii (edukacyjnych?) jako wartościowych społeczno-politycznych analiz i refleksji Pobierz PDF
 • Ewa KOWALSKA
  Pozycjonowanie jako kategoria analizy nauczycielskich narracji autobiograficznych Pobierz PDF
 • Ewa PASTERNIAK-KOBYŁECKA
  Late modernity teachers faced with the choice of values. Dilemmas and challenges Pobierz PDF
 • Agnieszka OLCZAK
  Współczesny nauczyciel – wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania Pobierz PDF
 • Krystyna DURAJ-NOWAKOWA
  Pedeutologia systemologiczna od schematu do kreatywności w pedagogice Pobierz PDF
 • Wanda MARIA DRÓŻKA
  Wyobrażenia i oczekiwania nauczycieli wobec przyszłości Pobierz PDF
 • Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ
  From schemes to the teacher’s pedagogical creativity in cyberculture Pobierz PDF
 • Małgorzata KABAT
  Stałość i zmienność warsztatu pracy nauczyciela Pobierz PDF
 • Jolanta SZEMPRUCH
  Współczesny nauczyciel w przestrzeni technologii informacyjnych Pobierz PDF
 • Bogusława Dorota GOŁĘBNIAK, Katarzyna OSTOJA-SOLECKA
  Kompetencje nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Z badań etno-pedagogicznych Pobierz PDF
 • Anna SAJDAK
  Aktywizowanie uczniów w poszerzonym środowisku uczenia się – możliwości wykorzystania forum dyskusyjnego Pobierz PDF
 • Joanna M. ŁUKASIK, Roman SOLECKI
  Aktywność młodzieży w internecie a relacje z rodzicami. Wskazania dla nauczycieli do pedagogizacji rodziców Pobierz PDF
 • Lidia KATARYŃCZUK-MANIA
  Medialny warsztat nauczyciela muzyki Pobierz PDF
 • Ondřej ŠIMIK
  The use of social networking website containing visual materials in education Pobierz PDF
 • Joanna MADALIŃSKA-MICHALAK
  Przywództwo dyrektora szkoły a zmiana i uczenie się nauczycieli we wspólnotach praktyków Pobierz PDF
 • Krystyna ŻUCHELKOWSKA
  Praktyki pedagogiczne i ich rola w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych u kandydatów do zawodu nauczycielskiego Pobierz PDF
 • Agata POPŁAWSKA, Tatiana ANISKEVICH
  Wyzwania cyberprzestrzeni a wybrane kompetencje nauczycieli i uczniów Pobierz PDF
 • Iwona KOPACZYŃSKA
  E-textbooks and new technologies. Opportunities and openings for a reflective teacher Pobierz PDF
 • Mirosława NYCZAJ-DRĄG
  Oczekiwania rodziców z klasy średniej wobec szkoły i nauczyciela Pobierz PDF
 • Agnieszka ŁACHOWSKA
  Nazewnictwo terenowe związane z motywami krajobrazowymi we wsiach wschodniej części dolnych Łużyc Pobierz PDF
 • Klaudia ŻERNIK
  Pisarstwo naukowe, czyli jak racjonalnie posługiwać się słowem pisanym. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej pt. „Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką” Pobierz PDF


TOM 43/2

 • Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo
  Wstęp Pobierz PDF
 • Stanisław MAZUR
  Ewolucja sfery publicznej i mechanizmów zarządzania publicznego w kontekście wytwarzania „wiedzy uwspólnionej” Pobierz PDF
 • Kaja GADOWSKA
  Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle wartości konstytucyjnych Pobierz PDF
 • Joanna FRĄTCZAK–MÜLLER
  Łączą nas wspólne cele. Analiza zasad uspołecznienia procesów programowania strategicznego gmin i powiatów Pobierz PDF
 • Jarosław FLIS, Dariusz STOLICKI
  Powszechność i partykularyzm – przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014 Pobierz PDF
 • Jarosław HERMASZEWSKI, Mariusz KWIATKOWSKI
  Fenomen masowej mobilizacji lokalnej. Przypadek budżetu obywatelskiego w gminie Sława Pobierz PDF
 • Anna MIELCZAREK-ŻEJMO
  Współdecydowanie w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bobr Pobierz PDF
 • Dorota BAZUŃ
  Rewitalizacja jako obszar współpracy międzysektorowej Pobierz PDF
 • Piotr NIEPOROWSKI
  Istota raportowania społecznego. Budowanie wartości czy instytucjonalny przymus? Pobierz PDF
 • Alexandra GHEONDEA-ELADI
  What connects us in shared decision-making in health Pobierz PDF
 • Viktor SAPRYKA, Olga ZVYERYEVA
  Values across the border: axiological content of changing identities in the Russian-Ukrainian Borderlands Pobierz PDF
 • Anna KUZIO
  The influence of training on detecting lying in language: a case study of native speakers of polish using english as a learned language Pobierz PDF
 • Nina LEŚNIAK-NIEDBALEC
  Prawna definicja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Pobierz PDF