ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 42 (2016)

CZĘŚĆ 1 | ISSUE 1
Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna | Gender as a research perspective and analytical category
redakcja naukowa: Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 | ISSUE 2
Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka | Transhumanism and counterintuitiveness of the mythical image of man
redakcja naukowa: Roman Sapeńko, Maciej Czeremski
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2a | ISSUE 2a
Good connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences
redakcja naukowa: Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)


TOM 42/1

 • Emilia PAPRZYCKA, Edyta MIANOWSKA
  Implementacja koncepcji płci społeczno-kulturowej we współczesnych badaniach społecznych. Wprowadzenie Pobierz | Download (PDF)
 • Alicja KUCZYŃSKA
  Płeć psychologiczna a asertywność w bliskich związkach Pobierz | Download (PDF)
 • Lucyna KOPCIEWICZ
  Dorastanie bezprzewodowe. Technologie mobilne i gender w rodzinnym polu socjalizacyjnym Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA
  Płeć jako filtr interpretacyjny w badaniach nad relacjami rodzinnymi. Trzy przykłady konstruowania metodologicznych założeń projektów Pobierz | Download (PDF)
 • Krzysztof ARCIMOWICZ
  Męskocentryczny charakter współczesnej kultury polskiej w perspektywie koncepcji Geerta Hofstede’a. Wybrane aspekty problematyki Pobierz | Download (PDF)
 • Krystyna DZWONKOWSKA-GODULA
  Podejście genderowe w analizie kapitału społecznego Pobierz | Download (PDF)
 • Emilia PAPRZYCKA, Edyta MIANOWSKA, Zbigniew IZDEBSKI
  Kobiecość i męskość Polaków. Społeczno-kulturowy wymiar płci jako kategoria analityczna Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka MAJ, Anna M. KŁONKOWSKA
  „Genderowe kilogramy”. Płeć jako kategoria analityczna w badaniach postrzegania (nie)normatywności sylwetek osób o różnym indeksie masy ciała Pobierz | Download (PDF)
 • Wojciech POŁEĆ
  Płeć kulturowa a płeć szamana. Przypadek kultury buriackiej Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka LIPIŃSKA-GROBELNY
  Męskość, kobiecość, androgynia a relacje między życiem osobistym i zawodowym Pobierz | Download (PDF)
 • Elżbieta LIPOWICZ
  Kobiety i mężczyźni jako uczestnicy rozwodowych mediacji rodzicielskich Pobierz | Download (PDF)
 • Monika FRĄCKOWIAK-SOCHAŃSKA
  Psychoterapeuci o klientkach i klientach – płeć społeczno-kulturowa jako kategoria analizy wzorów funkcjonowania kobiet i mężczyzn w procesie psychoterapii Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka PAWLAK
  Płeć emigracji. Kobiece i męskie style emigrowania Pobierz | Download (PDF)
 • Marta WARAT, Ewa KRZAKLEWSKA
  Czy prekariat ma płeć? Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce Pobierz | Download (PDF)
 • Barbara POST
  Płeć kulturowa i polskie elity administracyjne Pobierz | Download (PDF)
 • Beata TRZOP
  W poszukiwaniu dojrzałej tożsamości: kim są kobiety i mężczyźni 50+ we współczesnym społeczeństwie polskim? Pobierz | Download (PDF)
 • Małgorzata H. HERUDZIŃSKA
  Postrzeganie starości przez kobiety i mężczyzn w wieku 75 plus Pobierz | Download (PDF)
 • Łukasz ALBAŃSKI
  Torebka: płeć i codzienność Pobierz | Download (PDF)
 • Anna RADIUKIEWICZ
  Kobiety-działaczki – ograniczenia i realizacje roli Pobierz | Download (PDF)
 • Anita FAMUŁA-JURCZAK
  Same, ale nie samotne – wzory ról przyjmowanych przez żony żołnierzy zawodowych Pobierz | Download (PDF)
 • Katarzyna WALENTYNOWICZ-MORYL
  Utrata ciąży jako wyzwanie dla kobiecości – analiza doświadczeń kobiet znajdujących się w sytuacji utrudnionej prokreacji Pobierz | Download (PDF)
 • Marta BIERCA
  Własny ojciec – autorytet czy anty-wzór? O rodzicielskich wzorcach wśród młodych ojców Pobierz | Download (PDF)
 • Dorota NIEWIEDZIAŁ, Magdalena STECIĄG
  Stara kobieta – wizerunki językowe i psychologiczne (rekonesans badawczy)Pobierz | Download (PDF)


TOM 42/2

 • Francesca FERRANDO
  Posthumanizm, transhumanizm, antyhumanizm, metahumanizm oraz nowy materializm. Różnice i relacje Pobierz | Download (PDF)
 • Maciej CZEREMSKI
  Bohaterowie optymalnie niemożliwi. Geneza, struktura i funkcje mitycznej kontrintuicyjności Pobierz | Download (PDF)
 • Elena PAVŁOVA
  Transhumanizm w kontekście odniesienia człowieka do rzeczy Pobierz | Download (PDF)
 • Andrzej SZYJEWSKI
  Ludzie czy zwierzęta? Przodkowie w mitach Uluru u Pitjantjatjara Pobierz | Download (PDF)
 • Roman SAPEŃKO
  Rozważny posthumnanizm i romantyczny transhumanizm – niektóre przypadki kina Pobierz | Download (PDF)
 • Bogdan TROCHA
  Transhumanizm i posthumanizm w literaturze fantastycznej w perspektywie kliszy kulturowej i futurologicznej spekulacji Pobierz | Download (PDF)
 • Adam MAZURKIEWICZ
  Recepcja myśli posthumanistycznej we współczesnym obiegu popularnym Pobierz | Download (PDF)
 • Anna GEMRA
  Przekroczyć granicę: Monstrum Frankensteina z powieści Mary Wollstonecraft Shelley Pobierz | Download (PDF)
 • Karol ZIELIŃSKI
  Potwór jako zwierciadło herosa epickiego Pobierz | Download (PDF)
 • Andriej PUCZKOW
  Eschatologia i epikureizm w starożytnym świecie: Julian Kułakowski o ludzkiej naturze w mitologii greckiej Pobierz | Download (PDF)
 • Anna ŁUCZAK
  Muzyka jako narzędzie kształtowania myślenia matematycznego w edukacji dziecka Pobierz | Download (PDF)
 • Katarzyna JAMROZIK
  Wpisani w krajobraz naukowy – „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” Pobierz | Download (PDF)


TOM 42/2a

 • Dorota BAZUŃ, Mariusz KWIATKOWSKI
  Introduction Pobierz | Download (PDF)
 • Dorota BAZUŃ, Mariusz KWIATKOWSKI
  Common spaces in the days of isolationism. Outline of the interdisciplinary research programme Pobierz | Download (PDF)
 • Tamara MERKULOVA, Tatiana BITKOVA
  Trust measurement: comparative analysis of experimental and sociological methods Pobierz | Download (PDF)
 • Sönke FRIEDREICH, Ira SPIEKER
  Refugees and expellees in rural Saxony: life after 1945 Pobierz | Download (PDF)
 • Ira SPIEKER, Sarah KLEINMANN, Uta BRETSCHNEIDER
  Contact zones. Constructing identity in the Polish-Czech-German border region Pobierz | Download (PDF)
 • Krzysztof LISOWSKI
  Lack of trust or no trust strategy? The relations between the commune authorities and town authorities in Zielona Góra in the process of merging the two administrative bodies Pobierz | Download (PDF)
 • Duygu DOĞAN
  The bibliometric and content analyses for the concepts of trust and social media in recent scholarly journals Pobierz | Download (PDF)
 • Alexandra GHEONDEA-ELADI
  Revitalization and action research Pobierz | Download (PDF)
 • Justyna NYĆKOWIAK, Joshua Kjerulf DUBROW, Tomasz KOŁODZIEJ
  International scientific collaboration in the electoral control in eastern Europe project Pobierz | Download (PDF)
 • Dorota BAZUŃ
  The participation of social scientists in revival diagnoses and consultations Pobierz | Download (PDF)
 • Mariusz KWIATKOWSKI
  Exploratory walks as an example of networking research Pobierz | Download (PDF)
 • Anna MIELCZAREK-ŻEJMO
  Formal framework for participation in municipalities of the Polish-German border region Pobierz | Download (PDF)
 • Jarosław HERMASZEWSKI
  Sołectwo fund in the context of integration and cooperation in rural areas. Sława municipality case Pobierz | Download (PDF)
 • Dorota SZABAN
  Who is about to accept the surface mine? Social attitudes towards the project of energetic complex Gubin-Brody Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna FRĄTCZAK-MÜLLER
  Excess of offers and insufficient employment. Precarization of employment in local markets in the light of job offers analysis Pobierz | Download (PDF)
 • Justyna SARNOWSKA
  Double transition: university-to-work abroad and adulthood Pobierz | Download (PDF)
 • Noemí SERRANO DÍAZ
  Mobility of students of education from the University of Cadiz. A case study Pobierz | Download (PDF)
 • Karolína BUREŠOVÁ
  The socio-educational aspects of community development in the global perspective of united nations Pobierz | Download (PDF)
 • Jarosław BĄBKA
  Cooperative model of education challenged by contemporary social changes Pobierz | Download (PDF)
 • Hana KASIKOVA
  School: a way towards social revitalization through constructive conflicts? Pobierz | Download (PDF)
 • Hana KASIKOVA, Josef VALENTA
  Teacher education and social skills curriculum Pobierz | Download (PDF)
 • Eva VINCEJOVÁ, Ivan PAVLOV
  Slovak teaching in the dimensions of professional ethics Pobierz | Download (PDF)
 • Maria ZIELIŃSKA, Ludmyla SOKURYANSKA
  Opinions on the events in eastern Ukraine in 2014 as an indicator of the generalised socio-political beliefs, Polish-Ukrainian comparisons Pobierz | Download (PDF)