•  
 • null
 • ISSN 0485-3083

Tom 40 (2014)

CZĘŚĆ 1
Uwarunkowania zachowań ryzykownych
redakcja naukowa: Marzanna Farnicka, Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż
Pobierz cały numer (PDF)
Pobierz artykuły (PDF)

CZĘŚĆ 2
Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego
redakcja naukowa: Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
Pobierz cały numer (PDF)
Pobierz artykuły (PDF)

CZĘŚĆ 2a
Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą
redakcja naukowa: Maria Zielińska
Pobierz cały numer (PDF)
Pobierz artykuły (PDF)


TOM 40/1

 • Beata PASTWA-WOJCIECHOWSKA
  Podejmowanie zachowań ryzykownych przez osoby o psychopatycznej strukturze osobowości Pobierz PDF
 • Iwona GRZEGORZEWSKA
  Psychospołeczne predyktory zachowań ryzykownych młodzieży Pobierz PDF
 • Marzanna FARNICKA, Hanna LIBERSKA
  Przejawy agresywności współczesnej młodzieży i ich uwarunkowania rodzinne Pobierz PDF
 • Dorota NIEWIEDZIAŁ
  Wybrane psychospołeczne predyktory procesu adaptacji do wdowieństwa starzejących się kobiet. Styl „odwiązania” od partnera Pobierz PDF
 • Barbara KRAHÉ
  Sexual Aggression in Adolescence: Risky Sexual Scripts and Sexual Behaviors Pobierz PDF
 • Paulina TOMASZEWSKA
  Sexual Scripts in Polish and German Adolescents Pobierz PDF
 • Zbigniew IZDEBSKI, Emilia PAPRZYCKA
  Wstrzemięźliwość czy promiskuityzm? Analiza zachowań seksualnych polskich singielek i singli Pobierz PDF
 • Wojciech RONATOWICZ
  Ryzykowne zachowania seksualne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w kontekście korzystania z technologii cyfrowych Pobierz PDF
 • Tatiana MACIEJEWSKA, Paweł TRZCIŃSKI
  Zachowania ryzykowne podejmowane przez mężczyzn zagrożonych bigoreksją Pobierz PDF
 • Maria ŁUKASZEK
  Ryzykowne zachowania seksualne mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności Pobierz PDF
 • Magdalena GRABOWSKA
  Wychowanie seksualne a ryzykowne zachowania seksualne młodych dorosłych Pobierz PDF
 • Krzysztof WĄŻ
  Ewaluacja programu profilaktyki wczesnego rodzicielstwa Pobierz PDF
 • Krystyna KOMOSIŃSKA, Anna KOWALEWSKA
  Realizacja przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” w Polsce a standardy edukacji seksualnej w Europie w kontekście zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież Pobierz PDF
 • Maria ABRAMOWA
  Socio-cultural types of youth and leadership Pobierz PDF


TOM 40/2

 • Ryszard ASIENKEWICZ, Dariusz WIELIŃSKI, Andrzej WIECZOREK
  Zróżnicowanie somatyczne i typologiczne studentów i studentek pierwszego roku wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Pobierz PDF
 • Wioletta DZIUBEK, Klaudia STRUCK, Łukasz ROGOWSKI, Grażyna DĄBROWSKA
  Ocena sprawności fizycznej w aspekcie aktywności fizycznej kobiet po 60. roku życia Pobierz PDF
 • Barbara MORAWIN, Karol KALINA, Mateusz RYNKIEWICZ, Agnieszka ZEMBROŃ-ŁACNY
  Nitric oxide generation in response to intense physical exercise Pobierz PDF
 • Anna MARCINIAK, Jacek LEWANDOWSKI
  Szybkość biegu 16-letniej młodzieży w aspekcie uwarunkowań somatycznych oraz motorycznych Pobierz PDF
 • Cezary MICHALSKI, Wiesław PILIS, Anna PILIS, Karol PILIS
  Reakcja krążeniowa na wysiłek statyczny u ludzi trenujących siłowo Pobierz PDF
 • Barbara MORAWIN
  Rola testosteronu w regeneracji mięśni szkieletowych po wysiłku fizycznym Pobierz PDF
 • Joanna RODZIEWICZ-GRUHN, Marta SZYMANEK, Joanna POŁACIK
  Zmiany w sprawności motorycznej wśród uczniów klas I-III ze środowiska wiejskiego w województwie śląskim w latach 1999-2012 Pobierz PDF
 • Mariusz RZESZOTEK, Klaudia RZESZOTEK, Tadeusz RYNKIEWICZ
  Porównanie składu ciała i poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich masy urodzeniowej Pobierz PDF
 • Józef TATARCZUK, Ryszard ASIENKIEWICZ, Andrzej MALINOWSKI
  Dystrybucja tkanki tłuszczowej wśród studentów o jednakowej wysokości ciała Pobierz PDF
 • Krystyna GÓRNIAK, Małgorzata LICHOTA, Helena POPŁAWSKA, Agnieszka DMITRUK
  Postawa ciała chłopców wiejskich z niedoborem i nadmiarem tkanki tłuszczowej w organizmie Pobierz PDF
 • Ewa SKORUPKA, Ryszard ASIENKIEWICZ
  Funkcja szkoły w zapobieganiu wad postawy ciała u dzieci Pobierz PDF
 • Dorota TRZCIŃSKA, Dorota ŚWIDERSKA, Piotr TABOR, Elżbieta OLSZEWSKA
  Nadwaga i otyłość sześcioletnich dzieci miejskich i wiejskich Pobierz PDF
 • Artur WANDYCZ
  Powszechność dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i innych wśród uczniów szkół województwa lubuskiego Pobierz PDF
 • Grażyna BICZYSKO
  Wychowanie fizyczne w związku harcerstwa polskiego w latach międzywojennych realizowane poprzez obozy letnie Pobierz PDF
 • Marta DALECKA
  Sport osób z niepełnosprawnością – przełamywanie barier Pobierz PDF
 • Teresa DROZDEK-MAŁOLEPSZA>
  Problematyka zdrowia, promocji zdrowia i higieny w świetle sportowej prasy kobiecej w Polsce w okresie międzywojennym Pobierz PDF
 • Justyna JASIK
  Karmienie naturalne – cenny dar i kamień milowy opieki nad noworodkiem Pobierz PDF
 • Andrzej JOPKIEWICZ
  Samoocena zdrowia, jakości życia i zaradności życiowej osób starszych Pobierz PDF
 • Alicja KAISER, Marek SOKOŁOWSKI, Anna KAISER
  Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w kontekście zdrowia i rozwoju noworodka Pobierz PDF
 • Tomasz LISICKI
  Zainteresowanie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskiwaniem wiedzy o zdrowiu Pobierz PDF
 • Andrzej MALINOWSKI
  Zdrowie w perspektywie historycznej i antropologicznej Pobierz PDF
 • Ewa SZCZEPANOWSKA, Tomasz SARZAŁA, Katarzyna ZAMARO
  Udział diety i aktywności fizycznej w życiu kobiet pracujących umysłowo Pobierz PDF


TOM 40/2

  Ryszard BOROWICZ

 • Obecność socjologii/socjologów edukacji i młodzieży na XV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym Pobierz PDF
 • Maria ZIELIŃSKA
  W poszukiwaniu „nowej” teorii młodzieży. Uwagi wstępne Pobierz PDF
 • Marian NIEZGODA
  Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii Pobierz PDF
 • Krystyna SZAFRANIEC
  W oczekiwaniu na bunt młodych Pobierz PDF
 • Wojciech BROSZKIEWICZ
  Młodzi o młodości – definiowanie młodości i cech osobowościowych młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań Pobierz PDF
 • Marcin SIŃCZUCH
  Kształtowanie kompetencji społecznych młodzieży w programach UE. Teoria i praktyka Pobierz PDF
 • Piotr DŁUGOSZ
  Pomiędzy konformizmem a wycofaniem – analiza strategii wchodzenia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej Pobierz PDF
 • Justyna NYĆKOWIAK, Tomasz KOŁODZIEJ
  Doświadczenia zawodowe osób rozpoczynających studia na kierunkach społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w kontekście niedopasowania behawioralnego Pobierz PDF
 • Aneta FOLTYNIEWICZ
  Szanse zawodowe młodych w okresie kryzysu gospodarczego Pobierz PDF
 • Izabela GRABOWSKA-LUSIŃSKA
  Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków Pobierz PDF
 • Magdalena JELONEK
  Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy Pobierz PDF
 • Joanna RÓG-ILNICKA
  Elastyczne kariery młodych Lubuszan – strategie radzenia sobie na współczesnym rynku pracy Pobierz PDF
 • Agnieszka URBANIAK
  Zawód mediator. Kilka uwag w kontekście refleksji nad wyzwaniami wobec kariery zawodowej współczesnej młodzieży Pobierz PDF
 • Karolina MESSYASZ
  Dyskurs modernizacyjny a świat przeżywany młodych pracowników nauki. Analiza form i treści aktywności w dyskursie publicznym Pobierz PDF
 • Dorota SZABAN, Krzysztof LISOWSKI
  Strategie zachowań politycznych młodzieży w dobie kryzysu (polskiej demokracji) Pobierz PDF
 • Agnieszka JERAN
  Młodzi, wykształceni, z miasta. . . – o wsparciu społecznym internautów Pobierz PDF
 • Edyta MIANOWSKA, Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
  Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego jako odbiorcy współczesnej sztuki Pobierz PDF