•  
 • null
 • ISSN 0485-3083

Tom 39 (2013)

CZĘŚĆ 1
Nowe tendencje w badaniach społecznych
redakcja naukowa: Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski
Pobierz cały numer (PDF)
Pobierz artykuły (PDF)

CZĘŚĆ 2
Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych
redakcja naukowa: Zdzisław Wołk
Pobierz cały numer (PDF)
Pobierz artykuły (PDF)


TOM 39/1

 • Maria ZIELIŃSKA
  (Bez)użyteczność badań społecznych. Kilka uwag o socjologii stosowanej Pobierz PDF
 • Joanna BIELECKA-PRUS
  Paradygmat partycypacyjny w naukach społecznych. Wykorzystywanie danych wytworzonych przez badanych w analizie jakościowej Pobierz PDF
 • Nadja MESSERSCHMIDT
  Minority policy and sociology in Germany and Poland in the Interwar Period Pobierz PDF
 • Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
  Uczestnictwo studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w kulturze Pobierz PDF
 • Ewa BOCHNO
  W sieci – czy, po co i jakiej? Relacje w grupach studenckich Pobierz PDF
 • Mateusz MARCINIAK
  Opanowani syndromem konsumpcyjnym? Testowanie koncepcji Zygmunta Baumana Pobierz PDF
 • Ireneusz BOCHNO
  Migracja zarobkowa – problem społeczny czy indywidualny? Propozycja analizy porównawczej Pobierz PDF
 • Alexandra GHEONDEA-ELADI
  Volunteering and social context: a case study of Romania Pobierz PDF
 • Joanna FRĄTCZAK-MÜLLER
  Sektor gospodarki społecznej w województwie lubuskim. Stan i perspektywy rozwoju Pobierz PDF
 • Mariusz KWIATKOWSKI
  Gospodarka społeczna a sytuacja współczesnej młodzieży. Zarys koncepcji Pobierz PDF
 • Jarosław HERMASZEWSKI
  Analiza porównawcza wskaźników oceny sytuacji finansowej gmin. Koncepcja i zastosowanie Pobierz PDF
 • Dorota BAZUŃ
  Po co tak się męczyć? Czynniki motywujące do aktywności w klubach fitness Pobierz PDF
 • Anna PŁAWIAK-MOWNA
  Społeczna percepcja badań doświadczalnych z udziałem pacjentów. Komunikat z badań dotyczących oddziaływania pola elektromagnetycznego na stymulator serca Pobierz PDF
 • Piotr MAŁCZYŃSKI
  Czar hebanowych kształtów. Ciało pornograficzne w kontekście pornografii międzyrasowej Pobierz PDF
 • Agata HAJDA
  „Ciężarówka” czy „kobieta w stanie błogosławionym”? Prezentacja współczesnych sposobów postrzegania ciał kobiet spodziewających się potomstwa Pobierz PDF


TOM 39/2

 • Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI
  Społeczność lokalna, zbiorowość terytorialna a instyncjonalizacja ideologii lokalizmu/regionalizmu Pobierz PDF
 • Daria ZIELIŃSKA-PĘKAŁ
  Poczucie lokalności we wspólnotach wirtualnych Pobierz PDF
 • Marzena SENDYK, Renata Małgorzata ILNICKA
  Rodzina o zmienionej strukturze wewnętrznej jako źródło wykluczenia społecznego młodzieży Pobierz PDF
 • Grażyna MIŁKOWSKA, Elżbieta PAPIÓR
  Rodzinne i osobiste czynniki sprzyjające uzależnieniu młodzieży gimnazjalnej od mediów Pobierz PDF
 • Ryszard ZARADNY
  Kościół katolicki w Zielonej Górze przed konfliktem w maju 1960 roku Pobierz PDF
 • Ireneusz NIJAKI
  Działalność ochotniczych straży pożarnych w gminie Zielona Góra Pobierz PDF
 • Eugenia Iwona LASKA
  Wspieranie dziecka i rodziny w edukacji szkolnej okresu transformacji Pobierz PDF
 • Jolanta LIPIŃSKA-LOKŚ, Barbara WINCZURA
  Młodzi Lubuszanie w przestrzeni społecznej szkoły gimnazjalnej Pobierz PDF
 • Grażyna MIŁKOWSKA, Elżbieta PAPIÓR
  Poczucie bezpieczeństwa młodych zielonogórzan Pobierz PDF
 • Anna KORLAK-ŁUKASIEWICZ
  Przeżywanie żałoby przez dzieci Pobierz PDF
 • Andrzej ZYGADŁO, Henryk BEDNARCZYK
  Dylematy i ograniczenia podmiotowości menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych działających na terenie województwa lubuskiego Pobierz PDF
 • Elżbieta LIPOWICZ, Aleksandra ŁUCZAK
  Cechy klientów pomocy społecznej w opiniach studentów i pracowników socjalnych Pobierz PDF
 • Edward HAJDUK
  Niespójność postulowana – profilaktyka i interwencja Pobierz PDF
 • Alfred OWOC, Zdzisław WOŁK
  Zdrowie publiczne jako problem i inspiracja rozwoju zawodowego na tle innych obszarów pracy zawodowej okresu bezpośrednio powojennego na Ziemiach Zachodnich Pobierz PDF
 • Elżbieta TURSKA, Małgorzata PROKOSZ
  Znaczenie edukacji w kształtowaniu poczucia wpływu młodzieży gimnazjalnej Pobierz PDF
 • Lidia D. WAWRYK, Mariusz GWOZDA
  Minimalizowanie zachowań ryzykownych młodzieży oraz wspieranie czynników chroniących w świetle teorii resilience Pobierz PDF
 • Maria FUDALI, Aneta DZIUBEK
  Funkcjonowanie uczniów należących do grup rówieśniczych i bez przynależności grupowej w relacji ja-zadanie Pobierz PDF
 • Marzanna FARNICKA, Hanna LIBERSKA
  Wizja własnego życia i rytuały rodzinne wskazywane jako życiowe źródła wsparcia Pobierz PDF
 • Jarosław BĄBKA, Józef BINNEBESEL
  Współpraca w doświadczeniach studentów Pobierz PDF
 • Magdalena ZDANIEWICZ, Beata KRASIŃSKA
  Wybrane aspekty sytuacji zawodowej a typ zawodu Pobierz PDF
 • Fabian HAJDUK
  Funkcje sportu. Wybrane problemy Pobierz PDF