ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 38 (2012)

CZĘŚĆ 1 | ISSUE 1
Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza – stan obecny – perspektywy
redakcja naukowa | scientific editing: Bernadetta Nitschke
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 | ISSUE 2
Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki
redakcja naukowa | scientific editing: Bogdan Idzikowski, Mirosław Kowalski
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)


TOM 38/1

 • Maria MARCZEWSKA–RYTKO
  Granice i pogranicza – próba konceptualizacji w warunkach procesów globalizacji Pobierz | Download (PDF)
 • Łukasz MŁYŃCZYK
  Koincydencja tożsamości jako model badania pogranicza polsko-niemieckiego Pobierz | Download (PDF)
 • Grzegorz STRAUCHOLD
  „Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej” Nowe granice zachodnie Polski w dyskursie publicystyczno-naukowym lat 40. XX wieku Pobierz | Download (PDF)
 • Bernadetta NITSCHKE
  Problem uznania granic jako wyznacznik stosunków polsko-niemieckich Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr GODLEWSKI
  Kontakty portowe PRL-NRD ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej Pobierz | Download (PDF)
 • Wiesław HŁADKIEWICZ, Adam ILCIÓW
  Problem pojednania polsko-niemieckiego w działalności społeczno-politycznej premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe Pobierz | Download (PDF)
 • Janusz MIECZKOWSKI
  Media mniejszości w procesach komunikowania społecznego – doświadczenia z terenu zachodnich województw Polski Pobierz | Download (PDF)
 • Małgorzata MIECZKOWSKA
  Media serbołużyckie jako media lokalne Pobierz | Download (PDF)
 • Stefan DUDRA, Piotr POCHYŁY
  Stosunki wyznaniowe na pograniczu polsko-niemieckim Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr MADAJCZYK
  Współpraca transgraniczna i międzyregionalna pomiędzy Polską a Niemcami Pobierz | Download (PDF)
 • Jarosław FLAKOWSKI, Waldemar SŁUGOCKI
  Polsko-niemieckie pogranicze w programach operacyjnych Europejskiej Współpracy Transgranicznej Pobierz | Download (PDF)
 • Waldemar SŁUGOCKI
  Wpływ funduszy europejskich na innowacyjność lubuskiej gospodarki Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka GRABLEWSKA
  Realizacja koncepcji Euromiasta Gubin-Guben próbą zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza Pobierz | Download (PDF)
 • Kamil GLINKA
  Współpraca województwa lubuskiego z niemieckimi krajami związkowymi – Branderburgią i Saksonią Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr KRYSTIANS
  Polsko-niemiecka współpraca służb policyjnych (Lubuskie-Brandenburgia) Pobierz | Download (PDF)


TOM 38/2

 • Bogusław ŚLIWERSKi
  Pedagogika jako nauka bez kompleksów Pobierz | Download (PDF)
 • Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI
  Dominacja paradygmatów czy też wyjaśnień komplementarnych w okresie zmiany społecznej? Pobierz | Download (PDF)
 • Arkadiusz ŻUKIEWICZ
  Transwersalizm z perspektywy pedagogiki społecznej. Integracja wiedzy wywodzonej z dorobku nauk społecznych i humanistycznych dla praktyki działania społecznego Pobierz | Download (PDF)
 • Paweł PRÜFER
  Edukacja i wychowanie w wyobraźni socjologicznej Pobierz | Download (PDF)
 • Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ
  Epistemologiczny kontekst pedagogiki i jej tożsamość Pobierz | Download (PDF)
 • Ewa MUSZYŃSKA
  Miejsce opieki we współczesnej pedagogice Pobierz | Download (PDF)
 • Iwona CHRZANOWSKA
  Wiedza na temat autyzmu wśród obecnych i przyszłych pedagogów a dylemat wspólnego kształcenia i integracji w wymiarze edukacyjnym Pobierz | Download (PDF)
 • Wioletta DANILEWICZ
  Rodzina w wyobrażeniach pedagogów i w jej rzeczywistych doświadczeniach Pobierz | Download (PDF)
 • Józef KARGUL
  „Kultura przemocy” a ludzie starzy Pobierz | Download (PDF)
 • Alicja KARGULOWA
  Poradnictwo w perspektywie biograficznego uczenia się dorosłych Pobierz | Download (PDF)
 • Bogdan IDZIKOWSKI
  Interdyscyplinarne konteksty animacji kultury Pobierz | Download (PDF)
 • Edward HAJDUK
  Czego chciałbym nauczyć studentów studiów społecznych Pobierz | Download (PDF)
 • Mirosław KOWALSKI
  Nobilitowanie ideologii społecznych przy pomocy nauki (ideologizowanie nauki) – analizy i refleksje Pobierz | Download (PDF)
 • Ryszard MAŁACHOWSKI
  Historyczno-filozoficzne aspekty polemologiczne a implikacje wychowawczo-kulturowe Pobierz | Download (PDF)
 • Danuta OPOZDA
  „Jednostkowa wiedza” jako konstrukt teoretyczno-badawczy stosowany w pedagogice – zarys refleksji Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr T. NOWAKOWSKI
  Stosunek doświadczonych pracowników akademickich do młodych adeptów nauki w ujęciu Edwarda Marczewskiego: aspekt deontologiczny Pobierz | Download (PDF)
 • Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC, Edyta MIANOWSKA
  Skuteczność nauczania metodologii badań społecznych studentów pedagogiki – analizy panelowe Pobierz | Download (PDF)
 • Anita FAMUŁA-JURCZAK
  Potoczność czy naukowość pedagogiki? Rekonstrukcja wiedzy studentów na temat pedagogiki Pobierz | Download (PDF)
 • Edyta MIANOWSKA
  Uniwersytet Zielonogórski na rynku edukacyjnym. Analiza wyników rekrutacji na wydział pedagogiczny w latach 2002/2003-2010/2011 Pobierz | Download (PDF)
 • Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC, Edyta MIANOWSKA
  Jubileusz 40-lecia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (WPSINOZ) Uniwersytetu Zielonogórskiego – 22-23 września 2011 r. – relacja z jego przebiegu Pobierz | Download (PDF)
  Edukacja i wychowanie w interdyscyplinarnym dyskursie. Relacja z dyskusji panelowej z okazji 40-lecia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  (tekst autoryzowany) Pobierz | Download (PDF)
 • Marzanna FARNICKA
  Nienasycenie i co dalej? Pobierz | Download (PDF)