ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 37 (2011)

CZĘŚĆ 1 | ISSUE 1
Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI w.
redakcja naukowa | scientific editing: Mirosław Chałubiński, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Spis treści | Contens

CZĘŚĆ 1 | ISSUE 1
Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych
redakcja naukowa | scientific editing: Krystyna Szafraniec, Maria Zielińska
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Spis treści | Contens


TOM 37/1

 • Jarosław KILIAS
  Klasycy obcy, rodzimi i bohaterowie nekrologów: zainteresowanie przeszłością dyscypliny a perspektywy historii socjologii
 • Nina KRAŚKO
  Procesy instytucjonalizacji socjologii w Polsce a recepcja socjologii światowej
 • Viktorija FRYSZKOWSKA, Stanisław KOSIŃSKI
  Recepcja socjologii światowej w lwowskiej kolebce 150-letniej socjologii polskiej
 • Mirosław CHAŁUBIŃSKI
  Warszawski krąg historyków idei a recepcja światowej socjologii w Polsce. Pierwsze przybliżenie
 • Tomasz LESZNIEWSKI
  Związki polskiej socjologii wychowania z pedagogiką światową w ostatnim trzydziestoleciu
 • Paweł BYTNIEWSKI
  Foucalt w oczach polskiej socjologii. Mediocentryczny punkt widzenia
 • Mariola KUSZYK-BYTNIEWSKA
  Polskie konteksty recepcji myśli Pierre’a Bourdieu
 • Krzysztof WIELECKI
  Paradygmat wielkiej dialektycznej syntezy i jego obecność w polskiej socjologii
 • Marcin CENTKOWSKI
  Debata nad stanem i przyszłością uniwersytetu w Polsce
 • Magdalena JELONEK
  Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów?
 • Agnieszka DZIEDZICZAK-FOLTYN
  Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce – w trzech odsłonach myśli strategicznej
 • Danuta CHMIELEWSKA-BANASZAK, Wioletta GIEMZA-URBANOWICZ
  Stres zawodowy pracowników nauki w świetle badań
 • Piotr GÓRSKI
  Obszary współdziałania wyższych uczelni z pracodawcami i stowarzyszeniami zawodowymi w kształceniu specjalistów
 • Anna Maria KOLA
  Formy kształcenia elitarnego na poziomie wyższym w Polsce
 • Ryszard BOROWICZ
  Możliwości kompensacji skutków niżu demograficznego – z perspektywy szkolnictwa wyższego
 • Ewa Narkiewicz-Niedbalec
  Strategie rozwoju nauki i szkół wyższych do roku 2020 i dyskusja o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce 2008-2011


TOM 37/2

 • Krystyna SZAFRANIEC
  Raz jeszcze o społecznej roli młodego pokolenia. Konteksty lokalne i globalne
 • Maria ZIELIŃSKA, Dorota SZABAN
  Metodologiczne problemy w badaniach pokoleń. Wybrane zagadnienia
 • Marcin SIŃCZUCH
  Pokolenia transformacji – relacje społeczne, doświadczenia, strategie młodych po 1990 r
 • Krzysztof KOSEŁA
  Badanie International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) – źródło nowych danych o młodzieży
 • Justyna NYĆKOWIAK
  Pokoleniowe uwarunkowania opinii na temat przemian politycznych w Polsce po 1989 roku w świetle danych POLPAN 1993-2008
 • Katarzyna WALENTYNOWICZ-MORYL
  Pokoleniowe uwarunkowania oceny stanu zdrowia w świetle badań panelowych
 • Andrzej PODGÓRSKI
  Migrujące pokolenie – oceny życia społecznego kraju własnego i kraju migracji
 • Joanna RÓG-ILNICKA
  Nowe elementy w biografiach zawodowych młodych Polaków. Zarys problematyki
 • Krzysztof TOMANEK
  Od lojalności wspólnotowej do zindywidualizowanej. O ewolucji lojalności wśród pokoleń pracowników w korporacjach krakowskich
 • Adam MORDZON
  W pętli zadłużenia kredytowego. Przyczynek do społecznego portretu dłużników z perspektywy pokoleniowej
 • Zuzanna RACHOWSKA
  Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus jako instytucjonalna forma przedłużonego moratorium. Przyczynek do tezy o „kryzysie ćwierćwiecza”
 • Marcelina SMUŻEWSKA
  Studencki ruch naukowy w systemie nauki akademickiej
 • Grzegorz HUMENNY, Paweł GRYGIEL
  Czynniki warunkujące losy absolwentów studiów I stopnia – przykład województwa podkarpackiego
 • Elżbieta KOŁODZIEJSKA, Edyta MIANOWSKA
  Absolwenci pedagogiki na rynku pracy. Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Ilona PŁONECKA
  Nowe elementy stylu życia pokolenia młodych. Przykład internetowej społeczności Motylków
 • Wojciech BROSZKIEWICZ
  Przejawy reprodukcji kapitału kulturowego na przykładzie młodzieży gimnazjalnej społeczności lokalnych Podkarpacia
 • Ewa MATUSIK
  Czy piękni dwudziestoletni? Plany i wartości życiowe maturzystów z Dąbrowy Górniczej i Tychów
 • Rafał MUSTER
  Studenci wobec wyzwań współczesnego rynku pracy – przypadek województwa śląskiego
 • Maria ĆWIĄKALSKA, Paulina HOJDA, Mariola OSTROWSKA-ZAKRZEWSKA
  Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na przykładzie rocznika 2007/2008 w świetle badań prowadzonych przez Zespół Badawczy Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego