ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 35 (2009)

CZĘŚĆ 1
Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach
redakcja naukowa: Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści

CZĘŚĆ 2
Współczesna wizja miasta w teorii i praktyce społecznej
redakcja naukowa: Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Justyna Nyćkowiak
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści


TOM 35/1

 • Adam KUCHARSKI
  Europejskie pogranicza Hiszpanii w oczach polskich podróżników, dyplomatów i żołnierzy (XVI-XIX w.)
 • Maria Barbara TOPOLSKA
  Znaczenie polskiego wschodniego pogranicza kulturowego dla poszerzania zasięgu zachodniej cywilizacji w XVI-XIX w
 • Paweł SIERŻĘGA
  Litwa w sarmackiej myśli historycznej doby oświecenia
 • Andrzej STROYNOWSKI
  Elita polityczna Wielkopolski w epoce stanisławowskiej
 • Grażyna WYDER
  Działalność edukacyjna kobiet-Polek w Wielkim Księstwie Poznańskim w drugiej połowie XIX wieku jako czynnik kształtowania świadomości narodowej
 • Stefan KONSTAŃCZAK
  Jak może trwać pojęcie Ojczyzny w świadomości narodowej bez istnienia własnego państwa? Koncepcja rozczłonii Ojczyzny Karola Libelta
 • Ewelina LESISZ
  Huculszczyzna jako „mała Ojczyzna” w polskiej świadomości galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku
 • František ČAPKA
  Powojenne osiedlanie pogranicza ziem czeskich po drugiej wojnie światowej i jego nowy kszałt
 • Maciej FIC
  Wpływ ludności napływowej na funkcjonowanie szkolnictwa województwa śląskiego w latach 1945-1950
 • Radosław DOMKE
  Migracje ludności na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1948
 • Robert SKOBELSKI
  Początki zatrudnienia polskich kobiet w NRD (1965-1971)
 • Małgorzata SKOTNICKA
  Integracja kulturalna Euroregionu Nysa (pogranicze polsko-czesko-niemieckie) na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie „Nowin Jeleniogórskich” i innych źródeł
 • Katarzyna RUHLAND
  Mała ojczyzna ponad granicą? Cienie przeszłości, wspólne inicjatywy kulturalne i edukacyjne oraz plany na przyszłość w polskim Zgorzelcu i niemieckim Görlitz
 • Bogumiła BURDA
  Pojęcie regionu ojczystego, regionów świata, „dużej” i „małej” Ojczyzny na przykładzie Dolnego Śląska
 • Gerard KOSMALA, Waldemar SPALLEK
  Górny Śląsk – przypadek szczególnego pogranicza
 • Barbara TECHMAŃSKA
  Jestem stąd, więc . – poczucie tożsamości mieszkańców ziemi lubińskiej i polkowickiej
 • Jaroslav VACULÍK
  Wołyń – poszukiwania tożsamości wśród ludności
 • „Mała” i „duża” ojczyzna Łemków
  Bohdan HALCZAK


TOM 35/2

 • Justyna NYĆKOWIAK
  Człowiek w obrazie miasta – aktor drugiego planu?
 • Piotr LUCZYS
  Mapa jako narzędzie klasyfikacji danych w socjologii. Poza przestrzenną lokalizację wyobrażeń
 • Jan SWIANIEWICZ
  Akumulacja ludzi, akumulacja kapitału. O splocie kapitalizmu i biopolityki na przykładzie nowoczesnej urbanizacji
 • Maciej FRĄCKOWIAK
  Banksy’ego/banksym walka o obiektyw turysty. Notatki o oporze w przestrzeni miasta
 • Monika ROSIŃSKA
  Ruch w mieście czy miasto w ruchu? Dialektyka miejskiego rytmu
 • Monika ROSIŃSKA, Piotr LUCZYS
  Miasto świateł, światła miasta czy. ..światło w mieście? Sztuczne oświetlenie w kontekście przestrzeni miejskiej
 • Łukasz PATER
  Wczesnokapitalistyczne metropolie – Manchester
 • Marcin NAPIÓRKOWSKI
  Ulice Warszawy jako świadkowie Powstania. Przemiany semantyki przestrzeni
 • Katarzyna WALENTYNOWICZ-MORYL
  Wybory edukacyjne mieszkańców miast – przypadek Zielonej Góry
 • Renata KNYSPEL-KOPEC
  Krosno Odrzańskie jako strategiczny punkt obrony zachodnich rubieży Polski średniowiecznej