ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 34 (2008)

CZĘŚĆ 1
Marginalizacja i elitarność w edukacji
redakcja naukowa: Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści

CZĘŚĆ 2
Recepcja światowej socjologii w Polsce
redakcja naukowa: Mirosław Chałubiński, Jarosław Kilias, Kazimierz Korab, Włodzimierz Wincławski
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści


TOM 34/1

 • Piotr MIKIEWICZ
  Dlaczego elitarne szkoły nie znikną? O nieusuwalności nierówności społecznych w edukacji
 • Elżbieta KOŁODZIEJSKA, Edyta MIANOWSKA
  Kryteria elitarności szkół w świadomości społecznej różnych kategorii osób
 • Jarosław DOMALEWSKI
  Drogi szkolne młodzieży miejskiej i wiejskiej – uwarunkowania i konsekwencje
 • Kalina KUKIEŁKO
  Problem wyrównywania szans edukacyjnych na łamach „Głosu Nauczycielskiego”
 • Elżbieta PAPIÓR, Martyna ROSZKOWSKA
 • Uczyć się demokracji. Wykorzystane i niewykorzystane szanse udziału młodzieży w szkolnej demokracji na przykładzie wybranych szkół średnich
 • Marta ZAHORSKA
  Uczniowie źli i bardzo źli
 • Mirosława CYLKOWSKA-NOWAK
  Wagarowanie jako praktyka społeczna młodzieży elitarnych i nieelitarnych liceów poznańskich
 • Urszula KLUCZYŃSKA
  Socjalizacja w płeć kulturową jako czynnik różnicowania możliwości edukacyjnych i marginalizacji
 • Marta CHYŁA
  Poczucie szans życiowych i jego związki z motywacją na przykładzie studentów szkoły wyższej niepublicznej
 • Andrzej GAZICKI, Krzysztof SOCHA
  Miejsce i rola reformującej się edukacji w procesie transformacji ustrojowej społeczności lokalnych Pomorza
 • Ryszard STANKIEWICZ
  Uniwersytet Zielonogórski w latach 2001-2007


TOM 34/2

 • Kazimierz KORAB
  Dependentyzm w socjologii polskiej. Tezy do dyskusji
 • Jarosław KILIAS
  „Klasyczna socjologia” w lokalnych opowieściach
 • Nina KRAŚKO
  Instytucjonalizacja i wzory uprawiania socjologii w Polsce na tle światowej nauki
 • Mikołaj RAKUSA-SUSZCZEWSKI
  Początki polskiej recepcji myśli Alexis de Tocquevillea’a
 • Włodzimierz WINCŁAWSKI
  Leplayowskie inspiracje w socjologii polskiej
 • Cezary OLBROMSKI
  Autorytet w naukach społecznych. Uwagi poczynione w związku z lekturą dzieł Maxa Webera i Jerzego Szackiego
 • Mariola KUSZYK-BYTNIEWSKA
  Odkrywanie Znanieckiego. O niezrealizowanej recepcji Floriana Znanieckiego
 • Mirosław CHAŁUBIŃSKI
  Recepcja Karola Mannheima w polskiej socjologii i filozofii. Pierwsze przybliżenie
 • Paweł BYTNIEWSKI
  Ludwik Fleck – outsider, prekursor, klasyk?
 • Marek ŻYROMSKI
  Zjawisko elity i teorie elit w polskiej myśli socjologicznej. Wybrane przykłady
 • Katarzyna IWIŃSKA
  „Theory of agency” w socjologii światowej i polskiej