ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 33 (2007)

CZĘŚĆ 1
Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej
redakcja naukowa: Zdzisław Wołk
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści

CZĘŚĆ 2
Przegląd życia społeczno-politycznego w województwie lubuskim z dorobku zielonogórskiego środowiska politologicznego
redakcja naukowa: Bernadetta Nitschke
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści


TOM 33/1

 • Bogdan IDZIKOWSKI
  Ciągłość i zmiana profilu zielonogórskich instytucji kultury
 • Zdzisław WOŁK
  Funkcjonowanie Uniwersytetu w środowisku Zielonej Góry
 • Ryszard ZARADNY
  Polityka oświatowa w Zielonej Górze w pierwszym dziesięcioleciu powojennym
 • Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
  Oferta edukacyjna dla młodzieży w województwie lubuskim
 • Klaudia BŁASZCZYK
  Zadania opiekuńcze w zreformowanej szkole podstawowej
 • Edyta MIANOWSKA
  Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły? Osobowościowe uwarunkowania stosunku do szkoły zielonogórskich gimnazjalistów
 • Małgorzata AJSZPUR
  Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej w zielonogórskiej szkole
 • Magdalena ZDANIEWICZ
  Przedszkole XXI wieku. Edukacja wczesnoszkolna w województwie lubuskim
 • Elżbieta LIPOWICZ
  Wzory działalności zawodowej pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej
 • Monika RUTKOWSKA
  Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Lubuskiem
 • Halina BORCZ
  Modele pomocy rodzinie. „Szkoła dla rodziców” – program pracy socjalnej w aktywizacji rodzin objętych pomocą społeczną MOPS w Zielonej Górze
 • Anna WYWIAŁ
  Stowarzyszenie Społeczne „Kreator”
 • Agnieszka GANDECKA
  Drobni przedsiębiorcy w województwie lubuskim
 • Andrzej ZYGADŁO
  Poczucie podmiotowości menedżerów firm międzynarodowych w województwie lubuskim
 • Dorota PILECKA
  Instytucjonalne poradnictwo zawodowe na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego
 • Edward HAJDUK
  Edukacja studentów (opis uproszczony)
 • Jan MIELŻYŃSKI
  Wybrane problemy migracji zarobkowej Polaków, mobilności zawodowej i przestrzennej
 • Ireneusz NIJAKI
  Mobbing – patologia zakładu pracy
 • Ireneusz BOCHNO
  Migracja zarobkowa jako problem społeczny
 • Fabian HAJDUK
  Uroczystość otwarcia XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie jako współczesne widowisko wielodziedzinowe
 • Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
  Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży (E. Hajduk)
 • Zdzisław WOŁK
  Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży (J. Mielżyński)
 • Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
  XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny 13–15 września 2007 r. – przygotowania i przebieg
 • Magdalena ZDANIEWICZ
  Migracja zarobkowa w Polsce – województwo lubuskie. Relacja z konferencji naukowej


TOM 33/2

 • Dariusz MISZEWSKI
  Kształtowanie się świadomości regionalnej mieszkańców województwa lubuskiego
 • Bernadetta NITSCHKE
  Wspólne dziedzictwo kulturowe jako pomost porozumienia mieszkańców ziemi lubuskiej
 • Tomasz BANASZAK
  Kłopoty idei regionalizmu
 • Fatima NOWAK-MAŁOLEPSZA
  Ludność ukraińska na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej
 • Stefan DUDRA
  Cerkiew św. Mikołaja jako element zachowania tożsamości ludności prawosławnej w Zielonej Gorze
 • Robert SKOBELSKI
  Problemy rozwoju gospodarczego Ziem Odzyskanych w pierwszym powojennym dziesięcioleciu (1945–1955)
 • Radosław DOMKE
  Początki działalności instytucji użyteczności publicznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1948–1956
 • Waldemar SŁUGOCKI
  Współpraca przygraniczna w dobie wyzwań polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2007–2013
 • Edward JAKUBOWSKI
  Województwo lubuskie – potencjał infrastruktury regionu
 • Anna ŁOŚ-TOMIAK, Joanna WYRWA
  Lubuski sektor pozarządowy podstawą budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
 • Ryszard ZARADNY
  Władze lokalne Zielonej Góry w pierwszych latach powojennych
 • Iwona KORCZ
  Kompetencje lubuskiego lidera
 • Anna GARBIEŃ, Katarzyna KRZESZOWSKA, Andrzej MAŁKIEWICZ
  Uwarunkowania wyników wyborów sejmowych w Polsce w 2005 r.
 • Jarosław FLAKOWSKI
  Geografia polityczna województwa lubuskiego po wyborach roku 2006. Analiza wybranych zagadnień