ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 31 (2005)

CZĘŚĆ 1
Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na Środkowym Nadodrzu
redakcja naukowa: Andrzej Toczewski
Pobierz cały numer (Zasoby ZBC)
Pobierz artykuły (PDF)

CZĘŚĆ 2
Pogranicze Lubusko-Brandenburskie po II Wojnie Światowej
redakcja naukowa: Czesław Osękowski, Robert Skobelski
Pobierz cały numer (Zasoby ZBC)
Pobierz artykuły (PDF)


TOM 31/1

 • Andrzej ROTTERMUND
  Nowy kształt instytucji muzealnej Pobierz PDF
 • Andrzej TOCZEWSKI
  Muzea lubuskie w perspektywie historycznej Pobierz PDF
 • Arkadiusz CINCIO
  Historia muzeum w Zielonej Górze Pobierz PDF
 • Gabriela BALCERZAK
  Historia muzeum w Gorzowie Wlkp. Pobierz PDF
 • Irena LEW
  Muzeum Entograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli Pobierz PDF
 • Włodzimierz KWAŚNIEWICZ
  Lubuskie muzeum wojskowe w Drzonowie Pobierz PDF
 • Włodzimierz REBELSKI
  Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy Pobierz PDF
 • Marek NOWACKI, Danuta MILISZEWSKA – Muzeum Regionalne w Świebodzinie Pobierz PDF
 • Joanna PATORSKA
  Muzem w Międzyrzeczu Pobierz PDF
 • Krystyna BAKALARZ
  Muzeum miejskie w Nowej Soli Pobierz PDF
 • Jacek JAKUBIAK
  Muzeum Matyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu Pobierz PDF
 • Mariola RÓŻAŃSKA
  Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie Pobierz PDF
 • Katarzyna ZARĘBSKA
  Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku Pobierz PDF
 • Leszek MARCINIAK
  Muzem Ziemi Wschowskiej we Wschowie Pobierz PDF
 • Anitta MAKSYMOWICZ
  Izba pamięci Henry’ego van Velde w Trzebiechowie Pobierz PDF
 • Alicja LIPIŃSKA
  Zielonogórskie Muzeum Książki Pobierz PDF
 • Andrzej JERMACZEK
  Muzea przyrodnicze województwa lubuskiego Pobierz PDF
 • Leszek JERZAK
  Badania terenowe i ekspozycja Muzeum Bociana Białego w Kłopocie Pobierz PDF
 • Leszek KANIA
  Koncepcje powstawania kolekcji sztuki współczesnej w zielonogórskim Muzeum Pobierz PDF
 • Jan MUSZYŃSKI
  Galerie autorskie jako forma prezentacji sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej Pobierz PDF
 • Longin DZIEŻYC
  Kolekcja sztuki dawnej w zbiorach Muzem Ziemi Lubuskiej Pobierz PDF
 • Jacek Antoni ZIELIŃSKI
  Kolekcja „Arsenału” w zbiorach gorzowskiego muzeum Pobierz PDF
 • Janusz MICHALSKI
  Zbiory sztuki dawnej w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wlkp. Pobierz PDF
 • Tadeusz SZCZUREK
  Zasoby Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp Pobierz PDF
 • Barbara KOŁODZIEJSKA
  Badania entograficzne na Ziemi Lubuskiej Pobierz PDF
 • Stanisław KOWALSKI
  Staromiejskie zespoły urbanistyczne jako przestrzenna forma ekspozycji Pobierz PDF
 • Adam GÓRSKI
  Lapidaria lubuskie jako forma dokumentacji dziejów regionu Pobierz PDF
 • Monika Edyta DROZDEK
  Malownicze parki krajobrazowe Carla Eduarda Petzolda na wybranych przykładach ogrodów województwa lubuskiego Pobierz PDF
 • Krzysztof MOTYL
  Skanseny fortyfikacyjne Środkowego Nadodrza jako unikalna forma ekspozycji Pobierz PDF
 • Anitta MAKSYMOWICZ
  Park Mużakowski – polsko-niemiecki zabytek na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Pobierz PDF
 • Magdalena PYTLAK
  Badania i Ekspozycja terenowa Muzeum Grodziska w Santoku Pobierz PDF
 • Dariusz DOLAŃSKI
  Wokół tradycji Tadeusza Kuntzego w Zielonej Górze po 1945 roku Pobierz PDF


TOM 31/2

 • Dariusz RYMAR
  Ukształtowanie się Ziemi Lubuskiej jako jednostki administracyjnej w świetle sprawozdań pełnomocników rządu (luty-lipiec 1945) Pobierz PDF
 • Marcin ZARZYCKI
  Przejęcie przez PKP i upaństwowienie kolejki lokalnej Zielona Góra – Szprotawa Pobierz PDF
 • Marek ORDYŁOWSKI
  Związki Dolnego Śląska z Ziemią Lubuską w świetle akt władz wojewódzkich Dolnego Śląska w latach 1945-1950 Pobierz PDF
 • Robert OCIPKA
  Żary w latach 1945-1950 Pobierz PDF
 • Janina WALLIS
  Amatorski ruch kulturowy w latach 1945-1956 czynnikiem integrującym społeczeństwo Pobierz PDF
 • Juliusz SIKORSKI
  Władza a Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956 Pobierz PDF
 • Bogusław WYPYCH
  Rady narodowe w województwie zielonogórskim wobec wydarzeń października 1956 roku Pobierz PDF
 • Witold TOWPIK
  Repatriacja Polaków z ZSRR na Ziemię Lubuską w latach 1955-1959 – kategorie repatriantów Pobierz PDF
 • Stefan DUDRA
  Kościół prawosławny na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej Pobierz PDF
 • Przemysław BARTKOWIAK
  Reakcje społeczne mieszkańców Ziemi Lubuskiej na interwencję w Czechosłowacji w 1968 roku w świetle meldunków Służby Bezpieczeństwa Pobierz PDF
 • Robert SKOBELSKI
  Społeczeństwo województwa zielonogórskiego w okresie wydarzeń czerwcowych 1976 roku Pobierz PDF
 • Sebastian PYREK
  Powołanie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” województwa zielonogórskiego Pobierz PDF
 • Tadeusz DZWONKOWSKI
  Działania zielonogórskiej Służby Bezpieczeństwa przed wyborami w czerwcu 1989 roku Pobierz PDF