ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 30 (2004)

CZĘŚĆ 1
Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym
redakcja naukowa: Bohdan Halczak, Bogumiła Burda
Pobierz cały numer (Zasoby ZBC)
Pobierz artykuły (PDF)

CZĘŚĆ 2
Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej
redakcja naukowa: Żywia Leszkowicz-Baczyńska
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści


TOM 30/1

 • Bogumiła BURDA
  Kształtowanie świadomości historycznej (regionalnej) na pograniczu zachodnim po 1945 roku – rozważania teoretyczne Pobierz PDF
 • Roman DROZD
  Szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 1944-1989 – próba periodyzacji Pobierz PDF
 • Stefan DUDRA
  Nauczanie religii prawosławnej jako element wielokulturowości Środkowego Nadodrza Pobierz PDF
 • Bohdan HALCZAK, Czesław OSĘKOWSKI
  Stereotyp Łemka w świadomości zielonogórskich studentów Pobierz PDF
 • Aleksandra JAWORNICKA
  Tożsamość narodowa młodych Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce Pobierz PDF
 • Roman Maciej JÓZEFIAK
  „Fenomen łużycki” – społeczność serbołużycka po II wojnie światowej Pobierz PDF
 • Andrzej KSENICZ
  Możliwości wykorzystania elementów literatury łemkowskiej w polskiej szkole Pobierz PDF
 • Eugeniusz MIRONOWICZ
  Szkolnictwo białoruskie w Polsce po II wojnie światowej Pobierz PDF
 • Bernadetta NITSCHKE
  Szkolnictwo dla mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989 Pobierz PDF
 • Tomasz NODZYŃSKI
  „Gazeta Polska” wobec ludności niemieckiej i żydowskiej w Poznańskiem w 1848 roku Pobierz PDF
 • Mirosław PECUCH
  Wpływ szkolnictwa na procesy akulturacji, asymilacji i rekulturacji Łemków Pobierz PDF
 • Ryszard RAUBA
  Róża Luksemburg – postać zagubiona w wielokulturowości Pobierz PDF
 • Robert SKOBELSKI
  „Polski październik” 1956 roku a polityka władz Czechosłowacji wobec polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu w latach 1957-1959 Pobierz PDF
 • Kajetan SUDER
  Szkolnictwo Serbów Łużyckich w Niemczech Pobierz PDF
 • Marek SYRNYK
  Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce po roku 1989 Pobierz PDF
 • Zygmunt KOWALCZUK
  Fotografia Pobierz PDF
 • Piotr KRYCKI
  Polsko-niemieckie szkolnictwo mieszane. Refleksje absolwenta Pobierz PDF
 • Wilhelm SKIBIŃSKI, Andrzej SKIBIŃSKI
  Reemigranci polscy z pogranicza Ukrainy i Rumunii po 1945 roku na Ziemi Lubuskiej Pobierz PDF
 • Władysław STRUTYŃSKI
  Polska oświata na Ukrainie Pobierz PDF
 • Oleg ŚLUSAR
  Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Czerniowieckim im. J. Fedkowycza Pobierz PDF
 • Mieczysław WOJECKI
  Szkolnictwo uchodźców politycznych z Grecji w Polsce po roku 1950 Pobierz PDF


TOM 30/2