ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 28 (2002)

CZĘŚĆ 1
Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku
redakcja naukowa: Tomasz Jaworski
Numer online (Zasoby CBN Polona)
Spis treści

CZĘŚĆ 2
Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładu
redakcja naukowa: Bogdan Idzikowski, Edyta Mianowska
Numer online (Zasoby CBN Polona)
Spis treści


TOM 28/1


TOM 28/2