ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 27 (2001)

CZĘŚĆ 1
Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.)
redakcja naukowa: Wojciech Strzyżewski
Pobierz cały numer (Zasoby ZBC)
Spis treści

CZĘŚĆ 2
Przemiany ludnościowe na pograniczu lubuskim
redakcja naukowa: Tomasz Jaworski
Pobierz cały numer (Zasoby ZBC)
Spis treści


TOM 27/1

 • Edward RYMAR
  Rycerstwo Nowej Marchii w czasach margrabiego Jana kostrzyńskiego
 • Tadeusz DZWONKOWSKI
  Emancypacja szlachty weichbildu sulechowskiego w XVI wieku
 • Dariusz DOLAŃSKI, Małgorzata KONOPNICKA-SZATARSKA
  Ekonomiczne i religijne podłoże konfliktu między Janem z Kostrzyna a joannitami
 • Bogusław MYKIETÓW
  Szlachta marchijska w służbie władców Brandenburgii. Dowódcy twierdzy Kostrzyn w latach 1546–1901
 • Stanisława JANICKA
  Akta majątków ziemskich w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie
 • Hanna KOSIOREK
  Ludność wiejska Nowej Marchii na początku XVIII wieku w świetle „Klasyfikacji”
 • Katarzyna ADAMEK
  Kontakty artystyczne szlachty nowomarchijskiej na przełomie XVIII i XIX wieku na przykładzie rodzin von Burgsdorf oraz Finck von Finckenstein – właścicieli Cybinki
 • Grzegorz Jacek BRZUSTOWICZ
  Bernd von Waldow – bierzwnicki amtmann
 • Dariusz Aleksander RYMAR
  Jan Bukowiecki z Bukowca (ok. 1597 – 1640–1643) i jego Krótka rozprawa o hojności i skąpstwie
 • Bogdan Wojciech BRZUSTOWICZ
  Epitafium Anny Luizy Dilianny von Puttkamer z kościoła parafialnego w Pomieniu
 • Małgorzata KONOPNICKA-SZATARSKA
  List Jana z Kostrzyna potwierdzający prawa do sekularyzacji zakonu joannitów oraz innych dóbr kościelnych (1538/1539)
 • Bogusław MYKIETÓW
  XVII wieczne krośnieńskie żałobne druki ulotne poświęcone baronowi Rudolfowi von Gerssdorf
 • Małgorzata KONOPNICKA-SZATARSKA
  Epitafium ku czci Wolffa Aleksandra von Rottenburga
 • Bogumiła BURDA
  Leon Okowiński, Siedem wieków Sulechowa. Szkice z dziejów miasta
  i okolic od pradziejów do 1945 roku, część pierwsza, Sulechów 2000,
  wyd. przez Gminę Sulechów, ss. 240 (recenzja)
 • Wolfgang J. BRYLLA
  Bytom Odrzański. Zarys dziejów, red. Wojciech Strzyżewski, Bytom Odrzański-Zielona Góra 2000, ss. 236, mapy, ilustracje (recenzja)
 • Anna MUSIAŁ
  Frankfurter Jahrbuch 2000 des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Viadrina Frankfurt (Oder), Verlag Die Furt 2000, ss. 191 (recenzja)
 • Dariusz FABISZ
  Powiat żarski na dawnej pocztówce ze zbiorów Franciszka Łuckiewicza, Guntera Krause, Czesława Walukiewicza i Sławomira Falkowskiego, Żary 2000 (recenzja)
 • Marceli TURECZEK
  Anna M. Kędryna, Robert M. Jurga, Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji niemieckiej 1933–1944, Kraków 1999, ss. 80 (recenzja)
 • Marceli TURECZEK
  Robert M. Jurga, Anna M. Kędryna, Festungsfront Oder-WartheBogen-Katalog, Lubrza 2000, ss. 184 (recenzja)
 • Ryszard MARCINKIEWICZ
  (recenzja)
 • Trudne gorzowskie początki. Z dziejów gorzowskich instytucji (teksty źródłowe z lat 1945–1948), oprac. Dariusz Rymar, Gorzów 2001, ss. 167 (recenzja)
 • Bogumiła BURDA
  Dzieje regionu w nauczaniu historii. Propozycje treści programowych dla
  szkół z terenu powiatu nowosolskiego, oprac. T. Andrzejewski (recenzja)
 • Bogumiła BURDA
  Dzieje powiatu nowosolskiego. Wybór źródeł i materiałów, wybór i oprac. T. Andrzejewski, opracowanie graficzne i komputerowe L. Pańczak, wyd. Muzeum Miejskie Nowa Sól, 2000, płyta CD (recenzja)
 • Marek ZAWADKA
  „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska”, zeszyt 1–7 , wyd. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, Wrocław 1999–2000 (recenzja)
 • Józef ZARZECZNY
  Sytuacja społeczna Dolnego Śląska, red. W. Ostasiewicz i Z. Pisz, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Opole 2000 (recenzja)
 • Jakub ŁYSKAKOWSKI
  Marek Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000 (recenzja)


TOM 27/2

 • Paweł STEJKA
  Problematyka ludnościowa w historiografii łużyckiej epoki oświecenia
 • Artur BRECZKO
  Epidemie i ich skutki społeczno-demograficzne na pograniczu śląsko-łużyckim w XVI–XVIII wieku
 • Sylwia KOCIOŁ
  Osadnictwo serbołużyckie na terenie Saksonii
 • Irena SOCHACKA
  Ludność wschodniej części Dolnych Łużyc w XIV–XVIII wieku
 • Karolina KORENDA
  Chrzty w parafii Pszczew w latach 1632–1667
 • Hanna KOSIOREK
  Zgony w parafii klasztornej w Gubinie w latach 1677–1736
 • Katarzyna BRAUZA
  Urodzenia w Zawidowie w latach 1874–1895
 • Grażyna WYDER
  Ludność łużycka w badaniach polskich uczonych XIX wieku
 • Robert SKOBELSKI
  Akcja likwidacji analfabetyzmu na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1949–1951
 • Paweł JUCKIEWICZ
  Abraham Frencel (1656–1740)
 • Sylwia KOCIOŁ
  Woldemar Lippert (1861–1937)
 • Irena SOCHACKA
  Rudolf Lehmann (1891–1984)
 • Wiesław PYŻEWICZ
  Józef Wojciech Leszczyński (1930–1975)
 • Bohdan HALCZAK
  Obraz Środkowego Nadodrza w 1936 r. w relacji polskiego turysty
 • Tomasz JAWORSKI, Irena SOCHACKA
  Wczesnośredniowieczny obraz pogranicza śląsko-łużyckiego w opisie XIX-wiecznego kronikarza żarskiego
 • Hanna KOSIOREK
  Krzysztof Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od XIV do początku XVIII wieku, Toruń 1999, ss. 464 + 2 mapy (recenzja)
 • Janusz MARIAŃSKI
  Mariusz Kwiatkowski, Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce. Studium z socjologii moralności, Lubuskie Towarzystwo Naukowe,
  Zielona Góra 2000, ss. 184 (recenzja)
 • Małgorzata SZYMACZAK
  Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2000, ss. 203 (recenzja)
 • Paweł JUCKIEWICZ
  Martin Kasper, Die Lausitzer Sorben in der Wende 1989/1990. Ein Abriss mit Dokumenten und einer Chronik, Bautzen/Budyšin 2000, ss. 468 (recenzja)
 • Wiesław PYŻEWICZ
  Waldemar Bena, Andrzej Paczos, Dolina rzeki Kwisy. Album –
  monografia, Lubań 2000, ss. 144 + mapa (recenzja)
 • Wiesław PYŻEWICZ
  Serbołużyczanie. Kultura i historia, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 20 listopada 1998 r. w Brzegu, red. L. Kuberski i P. Pałys, Brzeg 2000, ss. 40 (recenzja)
 • Tomasz JAWORSKI
  Rafał Leszczyński, My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2000, ss. 319 (recenzja)
 • Tomasz JAWORSKI
  Waldemar Bena, Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej a także rys historyczny Górnych Łużyc do 1815 roku, Wydawnictwo F. H. Agat, Zgorzelec 1999, ss. 257 (recenzja)