ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 23 (1997)

CZĘŚĆ 1
Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim (XVI-XVIII w.)
Redakcja naukowa: Kazimierz Bartkiewicz

Numer online (Zasoby CBN Polona)

CZĘŚĆ 2
Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych
redakcja naukowa: Edward Homa

Numer online (Zasoby CBN Polona)