ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 22 (1996)

CZĘŚĆ 1
Wojny napoleońskie nad ziemiach nadodrzanskich i ościennych
Redakcja naukowa: Kazimierz Bartkiewicz

Numer online (Zasoby CBN Polona)

CZĘŚĆ 2
Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa

redakcja naukowa: Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski

Numer online (Zasoby CBN Polona)