ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 21 (1995)

TOM 21
Społeczne postawy młodzieży miast przygranicznych
redakcja naukowa: Edward Hajduk

Numer online (Zasoby CBN Polona)