ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 20 (1994)

TOM 20
Lubuskie Towarzystwo Naukowe 1964-1994. Informacje, refleksje, zamierzenia.
Wydanie specjalne, redakcja naukowa: Kazimierz Bartkiewicz

Numer online (Zasoby CBN Polona)