ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 19 (1994)

TOM 19
Ziemie Zachodnie w okresie i zasięgu Powstania Kościuszkowskiego
redakcja naukowa: Kazimierz Bartkiewicz

Numer online (Zasoby CBN Polona)