ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 14 (1986)

TOM 14
Reformacja na polskich Ziemiach Zachodnich w 500-lecie urodzin Marcina Lutra
redakcja naukowa: Hieronim Szczegóła

Numer online (Zasoby CBN Polona)