ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Kontakt

Redakcja Rocznika Lubuskiego
ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
email: RocznikLubuski@uz.zgora.pl

Ewa Narkiewicz-Niedbalec (redaktor naczelna)
al. Wojska Polskiego 69, p. 306R (A17)
65-762 Zielona Góra
tel: 601279338
email: E.Narkiewicz-Niedbalec@ips.uz.zgora.pl

Edyta Mianowska (sekretarz)
al. Wojska Polskiego 69, p. 306R (A17)
65-762 Zielona Góra
tel: 607206677
email: E.Mianowska@ips.uz.zgora.pl