•  
  • null
  • ISSN 0485-3083

Kolegium redakcyjne

REDAKCJA

Redaktor naczelny – dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
Zastępca redaktora naczelnego– dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ
Redaktor językowy – dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
Sekretarz/redaktor statystyczny – dr inż. Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski

 

RADA NAUKOWA

Prof. Dr. Klaus Boehnke, Jacobs University Bremen
Prof. Mirosław Chałubiński, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. Leszek Gołdyka, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw., Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. Tomasz Jaworski, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. Zbigniew Kurcz, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. Kazimierz Słomczyński, Ohio State University
Prof. Zdzisław Wołk, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 

INFORMACJE ARCHIWALNE

Tom 43/2017
Redakcja: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (redaktor naczelny/redaktor językowy), Mariusz Kwiatkowski (zastępca redaktora naczelnego), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska
Tom 41/2015 – 42/2016
Redakcja: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (zastępca redaktora naczelnego/redaktor językowy), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki,
Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska
Tom 40/2014
Redakcja: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (zastępca redaktora naczelnego/redaktor językowy), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki,
Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska
Tom 38/2012 – 39/2013
Redakcja: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (zastępca redaktora naczelnego/redaktor językowy), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk
Tom 36/2010 – 37/2011
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Jan Kurowicki, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)
Tom 35/2009
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)
Tom 31/2005 – 34/2008
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Wojciech Sitek, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)
Tom 28/2002 – 30/2004
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Marian Eckert, Krystyna Ferenz, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Jan Kurowicki, Wojciech Sitek, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)
Tom 26/2000 – 27/2001
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz (przewodniczący), Marian Eckert, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Regina Orzełek-Bujak, Wojciech Sitek, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Bogdan Idzikowski (sekretarz)
Tom 22/1996 – 25/1999
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz (przewodniczący), Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Barbara Kołodziejska, Regina Orzełek-Bujak, Wojciech Sitek, Andrzej Toczewski, Hans Weiler, Bogdan Idzikowski (sekretarz)
Tom 21/1995
Kolegium redakcyjne: : Edward Hajduk (przewodniczący), Kazimierz Bartkiewicz, Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Bogdan Idzikowski (sekretarz)
Tom 17/1992 – 20/1994
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz (przewodniczący), Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski (sekretarz)
Tom 16/1992
Kolegium redakcyjne: Hieronim Szczegóła (redaktor naczelny), Joachim Benyskiewicz, Marian Eckert, Edward Hajduk, Jerzy Majchrzak, Andrzej Toczewski (sekretarz)
Tom 13/1984 – 14/1986
Kolegium redakcyjne: Marian Eckert, Edward Hajduk, Marian Kopij, Wojciech Pasterniak, Hieronim Szczegóła, Andrzej Toczewski (sekretarz)
Tom 12/1983
Kolegium redakcyjne: Marian Eckert, Józef Grzelak, Marian Kopij, Wojciech Pasterniak, Hieronim Szczegóła
Tom 11/1981
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz, Maria Jakowicka, Józef Jerzak, Kazimierz Mamak, Jan Muszyński, Franciszek Pastwa, Albert Pawłowski, Tadeusz Sojka, Eugeniusz Szafrański, Jan Wąsicki
Tom 6/1968 – 10/1978
Komitet redakcyjny: Jan Wąsicki (redaktor naczelny), Józef Popkiewicz (zastępca redaktora naczelnego), Józef Grzelak (sekretarz)
Tom 5/1968
Komitet redakcyjny: Zdzisław Grot (redaktor tomu), Stanisław Ozieran (sekretarz)
Tom 4/1968
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter (przewodniczący), Janusz Koniusz (sekretarz), Tadeusz Kajan, Władysław Korcz, Jan Muszyński, Bolesław Soliński
Tom 3/1962
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter (przewodniczący), Janusz Koniusz (sekretarz), Tadeusz Kajan, Władysław Karcz, Bolesław Soliński
Tom 2/1960
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter (przewodniczący), Tadeusz Kajan, Władysław Karcz, Janusz Koniusz, Bolesław Soliński
Tom 1/1959
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter, Jan Engel, Władysław Karcz, Janusz Koniusz, Adam Królak, Janusz Weroniczak