ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Kolegium redakcyjne

REDAKCJA

Redaktor naczelny – Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Uniwersytet Zielonogórski
Sekretarz – Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski

RADA NAUKOWA

Klaus Boehnke, Jacobs University Bremen, Niemcy
Mirosław Chałubiński, Uniwersytet Zielonogórski
Leszek Gołdyka, Uniwersytet Zielonogórski
Sinan Tankut Gülhan, Gaziantep University, Turcja
Bogdan Idzikowski, Uniwersytet Zielonogórski
Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski
Krystyna Janicka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Tomasz Jaworski, Uniwersytet Zielonogórski
Zbigniew Kurcz, Uniwersytet Wrocławski
Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Margarida Pocinho, University of Madeira, Portugalia
Kazimierz Słomczyński, Ohio State University, USA
Martin Strouhal, Uniwersytet Karola, Czechy
Zdzisław Wołk, Uniwersytet Zielonogórski
Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski


Redaktor językowy – Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Uniwersytet Zielonogórski
Redaktor statystyczny– Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski

INFORMACJE ARCHIWALNE

Tom 46/2020 – 47/2021
Redakcja: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (redaktor naczelny/redaktor językowy), Mariusz Kwiatkowski (zastępca redaktora naczelnego), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Sinan Tankut Gülhan, Bogdan Idzikowski, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Margarida Pocinho, Kazimierz Słomczyński, Martin Strouhal, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Tom 45/2019
Redakcja: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (redaktor naczelny/redaktor językowy), Mariusz Kwiatkowski (zastępca redaktora naczelnego), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Bogdan Idzikowski, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Kazimierz M. Słomczyński, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Tom 44/2018
Redakcja: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (redaktor naczelny/redaktor językowy), Mariusz Kwiatkowski (zastępca redaktora naczelnego), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Tom 42/2016 – Tom 43/2017
Redakcja: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (redaktor naczelny/redaktor językowy), Mariusz Kwiatkowski (zastępca redaktora naczelnego), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Tom 41/2015
Redakcja: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (zastępca redaktora naczelnego/redaktor językowy), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki,
Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Tom 40/2014
Redakcja: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (zastępca redaktora naczelnego/redaktor językowy), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki,
Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Tom 38/2012 – 39/2013
Redakcja: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (zastępca redaktora naczelnego/redaktor językowy), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk

Tom 36/2010 – 37/2011
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Jan Kurowicki, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)

Tom 35/2009
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)

Tom 31/2005 – 34/2008
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Wojciech Sitek, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)

Tom 28/2002 – 30/2004
Kolegium redakcyjne: Bogdan Idzikowski (redaktor naczelny), Marian Eckert, Krystyna Ferenz, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Jan Kurowicki, Wojciech Sitek, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (sekretarz)

Tom 26/2000 – 27/2001
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz (przewodniczący), Marian Eckert, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Regina Orzełek-Bujak, Wojciech Sitek, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Bogdan Idzikowski (sekretarz)

Tom 22/1996 – 25/1999
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz (przewodniczący), Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Barbara Kołodziejska, Regina Orzełek-Bujak, Wojciech Sitek, Andrzej Toczewski, Hans Weiler, Bogdan Idzikowski (sekretarz)

Tom 21/1995
Kolegium redakcyjne: : Edward Hajduk (przewodniczący), Kazimierz Bartkiewicz, Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Bogdan Idzikowski (sekretarz)

Tom 17/1992 – 20/1994
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz (przewodniczący), Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski (sekretarz)

Tom 16/1992
Kolegium redakcyjne: Hieronim Szczegóła (redaktor naczelny), Joachim Benyskiewicz, Marian Eckert, Edward Hajduk, Jerzy Majchrzak, Andrzej Toczewski (sekretarz)

Tom 13/1984 – 14/1986
Kolegium redakcyjne: Marian Eckert, Edward Hajduk, Marian Kopij, Wojciech Pasterniak, Hieronim Szczegóła, Andrzej Toczewski (sekretarz)

Tom 12/1983
Kolegium redakcyjne: Marian Eckert, Józef Grzelak, Marian Kopij, Wojciech Pasterniak, Hieronim Szczegóła

Tom 11/1981
Kolegium redakcyjne: Kazimierz Bartkiewicz, Maria Jakowicka, Józef Jerzak, Kazimierz Mamak, Jan Muszyński, Franciszek Pastwa, Albert Pawłowski, Tadeusz Sojka, Eugeniusz Szafrański, Jan Wąsicki

Tom 6/1968 – 10/1978
Komitet redakcyjny: Jan Wąsicki (redaktor naczelny), Józef Popkiewicz (zastępca redaktora naczelnego), Józef Grzelak (sekretarz)

Tom 5/1968
Komitet redakcyjny: Zdzisław Grot (redaktor tomu), Stanisław Ozieran (sekretarz)

Tom 4/1968
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter (przewodniczący), Janusz Koniusz (sekretarz), Tadeusz Kajan, Władysław Korcz, Jan Muszyński, Bolesław Soliński

Tom 3/1962
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter (przewodniczący), Janusz Koniusz (sekretarz), Tadeusz Kajan, Władysław Korcz, Bolesław Soliński

Tom 2/1960
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter (przewodniczący), Tadeusz Kajan, Władysław Korcz, Janusz Koniusz, Bolesław Soliński

Tom 1/1959
Komitet redakcyjny: Wiesław Sauter, Jan Engel, Władysław Korcz, Janusz Koniusz, Adam Królak, Janusz Weroniczak