ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Tom 47 (2021)

CZĘŚĆ 1 I ISSUE 1

Szkoła w kontradyktorycznościach. Kontradyktoryczności w szkole | School in contradictory. Contradictory at school
Redakcja naukowa | Scientific editing: Ewa Bochno, Iwona Kopaczyńska
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)
Spis treści | Table of Contents (PDF)

CZĘŚĆ 2 I ISSUE 2
Społeczne i kulturowe uwarunkowania e-sportu | Social and cultural determinants of e-sports
Redakcja naukowa | Scientific editing: Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej, Michał Jasny
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

TOM 47/1

TOM 47/2