ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 46 (2020)

CZĘŚĆ 1 I ISSUE 1
Edukacja jako przestrzeń zmian | Education as a space for change
Redakcja naukowa | Scientific editing: Jarosław Bąbka, Krzysztof Zajdel
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 I ISSUE 2
Zmiana społeczna i jej implikacje | Social change and its implications
Redakcja naukowa | Scientific editing: Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Pobierz artykuły | Download articles (PDF)


TOM 46/1


TOM 46/2

 • Beata Maria NOWAK, Emilia PAPRZYCKA, Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
  Zmiana społeczna – różnorodność podejść, problemów i perspektyw badawczych. Wprowadzenie
   
 • Joanna WYLEŻAŁEK
  Polityka globalna jako czynnik zmian regionalnych
   
 • Barbara POST
  Obywatele i prawo petycji. W stronę zmian?
   
 • Sona NERSISYAN
  Effects of labour migration on social change in the country of origin
   
 • Lusine TANAJYAN
  The trends of social mobility in the armenian diaspora: ethnosociological study of Armenians in los Angeles, Tehran and Beirut
   
 • Tomasz HERUDZIŃSKI
  Zmiany na obszarach wiejskich w Polsce – percepcja, wiedza i zaangażowanie „starych” i „nowych” mieszkańców wsi
   
 • Wojciech POŁEĆ
  O procesach zmian w kulturach rdzennych ludów syberyjskich po upadku związku radzieckiego. Przypadek kultury buriackiej
   
 • Nguyen THI THU THUY
  Vietnamese culture in chopstick use compare to western culture in utensil use
   
 • Andrea RÁCZ
  Realities and unrealities in the hungarian child protection system from the perspective of social mobility
   
 • Izabela KAŹMIERCZAK-KAŁUŻNA
  “Gdzie te dzieci? O pronatalistycznej (nie)efektywności programu rodzina 500 plus”
   
 • Anna WACHOWIAK
  Zmienność priorytetów domowej ekonomii w świetle kryzysu ekologicznego. Nowe ekologiczno- edukacyjne wyzwania dla rodziny
   
 • Przemysław BURY
  Praca socjalna – eklektyczna czy praktyczna? Rozważania wokół sposobów kształcenia pracowników socjalnych i ich konsekwencji
   
 • Svitlana LOBODA, Yuryi PLYSKA
  Problem determinacji aksjologicznej stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w warunkach przejścia Do nowego paradygmatu edukacyjnego
   
 • Franciszek KAMPKA
  Strach przed gwałtowną zmianą w społeczeństwie ryzyka
   
 • Kateryna NOVIKOVA
  Indywidualizacja niepewności w społeczeństwie cyfrowym: czy przyszłość pracy stała się teraźniejszością?
   
 • Magdalena KOHOUT-DIAZ
  Inclusive teacher: professional practices based on the interpretation of diversity, utopia or realities?
   
 • Zuzanna MICHALSKA
  Refleksyjność aktywnych nauczycieli w Polsce na przykładzie edukatorów w programie klub młodego odkrywcy, koordynowanym przez Centrum Nauki Kopernik
   
 • Rafał BOGUSZEWSKI, Marta BOŻEWICZ
  Family, religion, homeland – the traditional values of poles in the process of transformation
   
 • Jolanta GROTOWSKA-LEDER
  Praca czy rodzina? Aktywność zawodowa młodych kobiet na etapie wchodzenia w dorosłość
   
 • Julita CZERNECKA
  Miłość jako zmienny w czasie proces – opinie i doświadczenia kobiet i mężczyzn dotyczące przebiegu związku intymnego
   
 • Małgorzata H. HERUDZIŃSKA
  Nieformalni opiekunowie osób starszych – doświadczenia i uczucia oraz ich potrzeby związane z pełnioną rolą
   
 • Agnieszka PAWLUK-SKRZYPEK
  Strategie radzenia sobie przez dzieci w warunkach zmiany spowodowanych chorobą przewlekłą
   
 • Dagmara Maria BORUC, Izabela PIETROWSKA
  The characteristics of the functioning of people with anorexia nervosa in the context of social change
   
 • Monika JUREWICZ
  Świat badacza i badanego w warunkach zmiany