ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Publisher

By 2015 Rocznik Lubuski had been published by Lubuskie Scientific Society (Lubuskie Towarzystwo Naukowe). Since 2016 the periodical has been co-edited by Lubuskie Scientific Society and the Faculty of Education, Psychology and Sociology of University of Zielona Góra.

 

LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ul. prof. Zygmunta Szafrana 2, 65-246 Zielona Góra
tel.: 68 3282422
email: ltn@uz.zgora.pl
www: www.ltn.uz.zgora.pl

 

The Faculty of Social Science,
University of Zielona Góra

al. Wojska Polskiego 69, pokój 126
65-762 Zielona Góra
tel.: +48 68 3283236
email: sekretariat@wns.uz.zgora.pl
www: www.wns.uz.zgora.pl