ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Published volumes

VOLUME 46 (2020) Content

 • Issue 1: Education as a space for change, editing Jarosław Bąbka, Krzysztof Zajdel
 • Issue 2: Social change and its implications , editing Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec

 
VOLUME 45 (2019) Content

 • Issue 1: A new dimension of social capital: output, creativity and innovations. Development and cultural factors, editing Marzanna Farnicka
 • Issue 2: Social revitalization. Systemic and mental factors, editing Jerzy Leszkowicz-Baczyński

 
VOLUME 44 (2018) Content

 • Issue 1: Life as a project. The place and role of young people in the adult world , editing Maria Zielińska
 • Issue 2: Parameterization of science – between freedom and enslavement. The perspective of social sciences and humanities , editing Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska
 • Issue 2a: Health indicators in human ontogenesis. Practical implications for medicine, anthropology and physical education , editing Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk

 
VOLUME 43 (2017) Content

 • Issue 1: Teacher in cyberculture. Between schematics and creativity , editing Marzenna Magda-Adamowicz, Ewy Pasterniak-Kobyłecka
 • Issue 2: What connects us? Social sciences towards a divided world , editing Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo

 
VOLUME 42 (2016) Content

 • Issue 1: Gender as a research perspective and analytical category , editing Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska
 • Issue 2: Transhumanism and counterintuitiveness of the mythical image of man , editing Roman Sapeńko, Roman Czeremski
 • Issue 2a: Good connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences, editing Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski

 
VOLUME 41 (2015) Content

 • Issue 1: Qualitative research. In search of ways and inspiration , editing Marcin Szumigraj, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał
 • Issue 2: Polish higher education – condition and perspectives, editing Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska

 
VOLUME 40 (2014) Content

 • Issue 1: Determinants of risky behaviors , editing Marzanna Farnicka, Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż
 • Issue 2: Ontogenesis and health promotion in terms of medicine, anthropology and physical education , editing Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
 • Issue 2a: Youth in times of economic crisis. Between education and work , editing Maria Zielińska

 
VOLUME 39 (2013) Content

 • Issue 1: New trends in social research , editing Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski
 • Issue 2: Social pedagogy for the benefit of local communities , editing Zdzisław Wołk

 
VOLUME 38 (2012) Content

 • Issue 1: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza-stan obecny-perspektywy, editing Bernadetta Nitschke
 • Issue 2: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki, editing Bogdan Idzikowski, Mirosław Kowalski

 
VOLUME 37 (2011) Content

 • Issue 1: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI w., editing Mirosław Chałubiński, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
 • Issue 2: Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych, editing Krystyna Szafraniec, Maria Zielińska

 
VOLUME 36 (2010) Content

 • Issue 1: Dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia, editing Grażyna Miłkowska
 • Issue 2: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji, editing Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo, Lech Szczegóła

 
VOLUME 35 (2009) Content

 • Issue 1: Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach, editing Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak
 • Issue 2: Współczesna wizja miasta w teorii i praktyce społecznej, editing Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Justyna Nyćkowiak

 
VOLUME 34 (2008) Content

 • Issue 1: Marginalizacja i elitarność w edukacji, editing Ewa Narkiewicz-Niedbalec
 • Issue 2: Recepcja światowej Socjologii w Polsce, editing Mirosław Chałubiński, Jarosław Kilias, Kazimierz Korab, Włodzimierz Wincławski

 
VOLUME 33 (2007) Content

 • Issue 1: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej, editing Zdzisław Wołk
 • Issue 2: Przegląd życia społeczno-politycznego w województwie lubuskim z dorobku zielonogórskiego środowiska politologicznego, editing Bernadetta Nitschke

 
VOLUME 32 (2006) Content

 • Issue 1: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, editing Wojciech Eckert
 • Issue 2: Seksualność człowieka obszary zainteresowań teoretyków i praktyków, editing Zbigniew Izdebski

 
VOLUME 31 (2005) Content

 • Issue 1: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na środkowym Nadodrzu, editing Andrzej Toczewski
 • Issue 2: Pogranicze lubusko-brandenburskie po II wojnie światowej, editing Czesław Osękowski, Robert Skobelski

 
VOLUME 30 (2004) Content

 • Issue 1: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, editing Bohdan Halczak, Bogumiła Burda
 • Issue 2: Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej, editing Żywia Leszkowicz-Baczyńska

 
VOLUME 29 (2003) Content

 • Issue 1: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, editing Mariusz Kwiatkowski
 • Issue 2: Dziecko codzienności szkolnej, editing Krystyna Ferenz

 
VOLUME 28 (2002) Content

 • Issue 1: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, editing Tomasz Jaworski
 • Issue 2: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładu, editing Bogdan Idzikowski, Edyta Mianowska

 
VOLUME 27 (2001) Content

 • Issue 1: Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.), editing Wojciech Strzyżewski
 • Issue 2: Przemiany ludnościowe na pograniczu lubuskim, editing Tomasz Jaworski

 
VOLUME 26 (2000) Content

 • Issue 1: Z badań nad kulturą ludową województwa lubuskiego, editing Barbara Kołodziejska
 • Issue 2: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII wiek), editing Kazimierz Bartkiewicz

 
VOLUME 25 (1999) Content

 • Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, editing Marian Eckert

 
VOLUME 24 (1998) Content

 • Issue 1: Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, editing Tadeusz Malinowski
 • Issue 2: Zielona góra – Instytucje kultury i ich społeczne kręgi, editing Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec

 
VOLUME 23 (1997) Content

 • Issue 1: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim (XVI-XVIII w.), editing Kazimierz Bartkiewicz
 • Issue 2: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, editing Edward Homa

 
VOLUME 22 (1996) Content

 • Issue 1: Wojny napoleońskie nad ziemiach nadodrzanskich i ościennych, editing Kazimierz Bartkiewicz
 • Issue 2: Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa, editing Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski

 
VOLUME 21 (1995) Content

 • Społeczne postawy młodzieży miast przygranicznych, editing Edward Hajduk

 
VOLUME 20 (1994) Content

 • Wydanie specjalne: Lubuskie Towarzystwo Naukowe 1964-1994. Informacje, refleksje, zamierzenia, editing Kazimierz Bartkiewicz

 
VOLUME 19 (1994) Content

 • Ziemie Zachodnie w okresie i zasięgu Powstania Kościuszkowskiego, editing Kazimierz Bartkiewicz

 
VOLUME 18 (1993) Content

 • Polacy – Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, editing Kazimierz Bartkiewicz

 
VOLUME 17 (1992) Content

 • Zjednoczone Niemcy. Region Zachodni. Nowa Polska, editing Kazimierz Bartkiewicz

 
VOLUME 16 (1992) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Hieronim Szczegóła

 
VOLUME 15 (1989) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Hieronim Szczegóła

 
VOLUME 14 (1986) Content

 • Reformacja na polskich Ziemiach Zachodnich w 500-lecie urodzin Marcina Lutra,editing Hieronim Szczegóła

 
VOLUME 13 (1984) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Hieronim Szczegóła

 
VOLUME 12 (1983) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Hieronim Szczegóła

 
VOLUME 11 (1981) Content

 • Issue 1: Rocznik Lubuski poświęcony Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze, editing Jan Wąsicki
 • Issue 2: Rocznik Lubuski poświęcony Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze, editing Jan Wąsicki

 
VOLUME 10 (1978) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Jan Wąsicki

 
VOLUME 9 (1975) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Jan Wąsicki

 
VOLUME 8 (1973) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Jan Wąsicki

 
VOLUME 7 (1971) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Jan Wąsicki

 
VOLUME 6 (1969) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Jan Wąsicki

 
VOLUME 5 (1968) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Zdzisław Grot

 
VOLUME 4 (1966) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Wiesław Sauter

 
VOLUME 3 (1962) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Wiesław Sauter

 
VOLUME 2 (1960) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Wiesław Sauter

 
VOLUME 1 (1959) Content

 • Rocznik Lubuski, editing Wiesław Sauter