ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Editors

EDITORS

Editor-in-chief – Ewa Narkiewicz-Niedbalec, University of Zielona Góra, Poland
Secretary – Edyta Mianowska, University of Zielona Góra, Poland

SCIENTIFIC BOARD

Klaus Boehnke, Jacobs University Bremen, Germany
Mirosław Chałubiński, University of Zielona Góra, Poland
Leszek Gołdyka, University of Zielona Góra, Poland
Sinan Tankut Gülhan, Gaziantep University, Turkey
Bogdan Idzikowski, University of Zielona Góra, Poland
Zbigniew Izdebski, University of Warsaw, Poland
Krystyna Janicka, Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences, Poland
Tomasz Jaworski, University of Zielona Góra, Poland
Zbigniew Kurcz, University of Wrocław
Janusz Mucha, University of Science and Technology in Kraków, Poland
Margarida Pocinho, University of Madeira, Portugal
Kazimierz Słomczyński, Ohio State University, United States
Martin Strouhal, Charles University, Czech Republic
Zdzisław Wołk, University of Zielona Góra, Poland
Maria Zielińska, University of Zielona Góra, Poland


Language Editor – Ewa Narkiewicz-Niedbalec, University of Zielona Góra, Poland
Statistics Editor – Edyta Mianowska, University of Zielona Góra, Poland

ARCHIVED INFORMATION

Volume 46/2020 – 47/2021
Redakcja: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (redaktor naczelny/redaktor językowy), Mariusz Kwiatkowski (zastępca redaktora naczelnego), Edyta Mianowska (sekretarz/redaktor statystyczny)
Rada naukowa: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Sinan Tankut Gülhan, Bogdan Idzikowski, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Margarida Pocinho, Kazimierz Słomczyński, Martin Strouhal, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Volume 45/2019
Editors: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Editor-in-chief/Language Editor), Mariusz Kwiatkowski (Deputy Editor-in-Chief), Edyta Mianowska (Secretary/Statistics Editor)
Scientific board:Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Bogdan Idzikowski, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Kazimierz M. Słomczyński, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Volume 44/2018
Editors: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Editor-in-chief/Language Editor), Mariusz Kwiatkowski (Deputy Editor-in-Chief), Edyta Mianowska (Secretary/Statistics Editor)
Scientific board:Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Volume 42/2016 – 43/2017
Editors: Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Editor-in-chief/Language editor), Mariusz Kwiatkowski (Deputy Editor-in-Chief), Edyta Mianowska (Secretary/Statistics Editor)
Scientific board: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Volume 41/2015
Editors: Bogdan Idzikowski (Editor-in-chief), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Deputy Editor-in-Chief/Language editor), Edyta Mianowska (Secretary/Statistics Editor)
Scientific board: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki,
Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Volume 40/2014
Editors: Bogdan Idzikowski (Editor-in-chief), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Deputy Editor-in-Chief/Language editor), Edyta Mianowska (Secretary/Statistics Editor)
Scientific board: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki,
Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Maria Zielińska

Volume 38/2012 – 39/2013
Editors: Bogdan Idzikowski (Editor-in-chief), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Deputy Editor-in-Chief/Language editor), Edyta Mianowska (Secretary/Statistics Editor)
Scientific board: Klaus Boehnke, Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Janusz Mucha, Hans-Peter Müller, Kazimierz Słomczyński, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk

Volume 36/2010 – 37/2011
Editorial Board: Bogdan Idzikowski (Editor-in-chief), Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Janusz Mucha, Jan Kurowicki, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Secretary)

Volume 35/2009
Editorial Board: Bogdan Idzikowski (Editor-in-chief), Mirosław Chałubiński, Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Krystyna Janicka, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Secretary)

Volume 31/2005 – 34/2008
Editorial Board: Bogdan Idzikowski (Editor-in-chief), Marian Eckert, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Zbigniew Kurcz, Jan Kurowicki, Wojciech Sitek, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Secretary)

Volume 28/2002 – 30/2004
Editorial Board: Bogdan Idzikowski (Editor-in-chief), Marian Eckert, Krystyna Ferenz, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Zbigniew Izdebski, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Jan Kurowicki, Wojciech Sitek, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Secretary)

Volume 26/2000 – 27/2001
Editorial Board: Kazimierz Bartkiewicz (Chairman), Marian Eckert, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Tomasz Jaworski, Barbara Kołodziejska, Regina Orzełek-Bujak, Wojciech Sitek, Andrzej Toczewski, Zdzisław Wołk, Bogdan Idzikowski (Secretary)

Volume 22/1996 – 25/1999
Editorial Board: Kazimierz Bartkiewicz (Chairman), Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Leszek Gołdyka, Edward Hajduk, Barbara Kołodziejska, Regina Orzełek-Bujak, Wojciech Sitek, Andrzej Toczewski, Hans Weiler, Bogdan Idzikowski (Secretary)

Volume 21/1995
Editorial Board: : Edward Hajduk (Chairman), Kazimierz Bartkiewicz, Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Bogdan Idzikowski (Secretary)

Volume 17/1992 – 20/1994
Editorial Board: Kazimierz Bartkiewicz (Chairman), Jerzy Brzeziński, Marian Eckert, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski (Secretary)

Volume 16/1992
Editorial Board: Hieronim Szczegóła (Editor-in-chief), Joachim Benyskiewicz, Marian Eckert, Edward Hajduk, Jerzy Majchrzak, Andrzej Toczewski (Secretary)

Volume 13/1984 – 14/1986
Editorial Board: Marian Eckert, Edward Hajduk, Marian Kopij, Wojciech Pasterniak, Hieronim Szczegóła, Andrzej Toczewski (Secretary)

Volume 12/1983
Editorial Board : Marian Eckert, Józef Grzelak, Marian Kopij, Wojciech Pasterniak, Hieronim Szczegóła

Volume 11/1981
Editorial Board : Kazimierz Bartkiewicz, Maria Jakowicka, Józef Jerzak, Kazimierz Mamak, Jan Muszyński, Franciszek Pastwa, Albert Pawłowski, Tadeusz Sojka, Eugeniusz Szafrański, Jan Wąsicki

Volume 6/1968 – 10/1978
Editorial Board: Jan Wąsicki (Editor-in-chief), Józef Popkiewicz (Deputy Editor-in-Chief), Józef Grzelak (Secretary)

Volume 5/1968
Editorial Board: Zdzisław Grot (redaktor tomu), Stanisław Ozieran (Secretary)

Volume 4/1968
Editorial Board: Wiesław Sauter (Chairman), Janusz Koniusz (Secretary), Tadeusz Kajan, Władysław Korcz, Jan Muszyński, Bolesław Soliński

Volume 3/1962
Editorial Board: Wiesław Sauter (Chairman), Janusz Koniusz (Secretary), Tadeusz Kajan, Władysław Karcz, Bolesław Soliński

Volume 2/1960
Editorial Board: Wiesław Sauter (Chairman), Tadeusz Kajan, Władysław Karcz, Janusz Koniusz, Bolesław Soliński

Volume 1/1959
Editorial Board: Wiesław Sauter, Jan Engel, Władysław Karcz, Janusz Koniusz, Adam Królak, Janusz Weroniczak