ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Contact

Editor’s Office Rocznik Lubuski
al. Wojska Polskiego 69, p. 128 (A16)
Uniwersytet Zielonogórski
65-762 Zielona Góra
email: RocznikLubuski@uz.zgora.pl

Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Editor-in-chief)
al. Wojska Polskiego 69, p. 128 (A16)
65-762 Zielona Góra
tel: 601279338
email: E.Narkiewicz-Niedbalec@ips.uz.zgora.pl

Edyta Mianowska (Secretary)
al. Wojska Polskiego 69, p. 128 (A16)
65-762 Zielona Góra
tel: 607206677
email: E.Mianowska@ips.uz.zgora.pl