ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Dla Redaktora

POWINNOŚCI REDAKTORA NAUKOWEGO

1. Przygotowanie konspektu tomu zawierającego jego tytuł i problematykę, uzasadnienie podjęcia proponowanej tematyki i złożenie go w formie papierowej lub elektronicznej do sekretarza redakcji w terminie do 31 marca roku poprzedzającego wydanie. Decyzja o powierzeniu funkcji redaktora tematycznego tomu podejmowana jest przez Redakcję „Rocznika Lubuskiego” do 15 kwietnia. Redagowanie tomu przez tę samą osobę musi dzielić okres co najmniej dwuletni.
Przyjęcie roli redaktora tomu oznacza zobowiązanie do wypełnienia obowiązków określonych w „Zadaniach Redaktora tomu”, które udostępnia sekretarz redakcji.

2. Przedłożenie w formie elektronicznej do końca września roku poprzedzającego wydanie szczegółowej charakterystyki redagowanego tomu wraz z listą autorów i tytułami ich artykułów. Co najwyżej połowa autorów składanych tekstów może reprezentować zielonogórskie środowisko naukowe.

3. Uzyskanie dla każdego artykułu dwóch niezależnych recenzji, przeprowadzonych zgodnie z przyjętą w „Roczniku Lubuskim” procedurą recenzowania, sporządzonych według formularza recenzji. Przy czym wstępnej selekcji tekstów dokonuje redaktor tomu przy współudziale Redakcji.

4. Zebranie oświadczeń Autorów o oryginalności tekstu, udziale każdego z autorów w przygotowaniu tekstu i zgodzie na przetwarzanie danych (Formularz oświadczenia).

5. Złożenie do 30 czerwca do sekretarza redakcji (w formie elektronicznej) artykułów, recenzji i oświadczeń autorów (w formie elektronicznej lub papierowej).

6. Przygotowanie informacji o artykułach przekazywanych do baz, w których indeksowane jest czasopismo.

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW

1. Składany tom powinien zawierać od 12-14 tekstów wraz z ich streszczeniami w języku polskim i słowami kluczowymi. Teksty i abstrakty powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w Informacjach dla Autorów. Preferowana objętość artykułów to 10-12 stron (wraz z bibliografią) sformatowanych według wytycznych obowiązujących w Roczniku Lubuskim” (Pobierz PDF).

2. Cały tom nie powinien przekraczać 230 stron

3. Za zawartość merytoryczną odpowiada redaktor naukowy tomu.

FORMULARZE RECENZJI
Formularz recenzji PL (Pobierz DOCX)
Formularz recenzji PL (Pobierz PDF)
Formularz recenzji ENG (Download DOCX)
Formularz recenzji ENG (Download PDF)

FORMULARZE OŚWIADCZEŃ DLA AUTORÓW
Oświadczenie dla jednego Autora PL (Pobierz DOCX)
Oświadczenie dla jednego Autora PL (Pobierz PDF)
Oświadczenie dla Autora tekstu współautorskiego PL (Pobierz DOCX)
Oświadczenie dla Autora tekstu współautorskiego PL (Pobierz PDF)

Oświadczenie dla jednego Autora ENG (Pobierz DOCX)
Oświadczenie dla jednego Autora ENG (Pobierz PDF)
Oświadczenie dla Autora tekstu współautorskiego ENG (Pobierz DOCX)
Oświadczenie dla Autora tekstu współautorskiego ENG (Pobierz PDF)