•  
  • null
  • ISSN 0485-3083

Dla Autora

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH TEKSTÓW

1. Preferowana objętość artykułu 10-12 stron (razem z bibliografią) sformatowanych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi teksty składane do druku w „Roczniku Lubuskim”.

2. Do tekstu artykułu należy dołączyć notę o autorze i streszczenie w języku polskim o objętości do 1600 znaków (ze spacjami).

3. Wytyczne dotyczące formatowania tekstu i bibliografii oraz noty i abstraktu (Pobierz PDF)

 
OBOWIĄZKI AUTORA
1. Każdy z Autorów wypełnia i przekazuje Redaktorowi tomu informacje niezbędne do zamieszczenia artykułu i streszczenia artykułu w bazach, w których indeksowane jest czasopismo.

2. Każdy z Autorów wypełnia i przekazuje Redaktorowi tomu oświadczenie o oryginalności tekstu, udziale każdego z autorów w przygotowaniu tekstu i zgodzie na przetwarzanie danych.

 
FORMULARZE OŚWIADCZEŃ DLA AUTORÓW
Oświadczenie dla jednego Autora (Pobierz DOCX)
Oświadczenie dla jednego Autora (Pobierz PDF)
Oświadczenie dla Autora tekstu współautorskiego (Pobierz DOCX)
Oświadczenie dla Autora tekstu współautorskiego (Pobierz PDF)
Declaration One Author of the article (Download DOCX)
Declaration More than One Author of the article (Download DOCX)